Maailman sijoittajat yhdessä ilmastonmuutosta vastaan

Suuri joukko rahoitus- ja eläkeyhtiöitä on julkistanut vetoomuksen ilmastonmuutoksen hillitsemisen puolesta. Yli 400 sijoituslaitosta ympäri maailman on allekirjoittanut paperin, jossa valtioilta vaaditaan pikaisia ilmastonmuutoksen vastaisia toimia.

Allekirjoittajien joukossa on maailman suurimpia eläkerahastoja. Suurista suomalaisista sijoitusyhtiöistä mukana ovat muun muassa Nordea, Aktia ja Varma. Allekirjoittaneet patistavat maailman hallituksia sitoutumaan Pariisin ilmastosopimukseen, vähentämään hiilen käyttöä ja edistämään ilmastoystävällistä politiikkaa.

Suurilla institutionaalisilla sijoittajilla on mahdollisuus ohjata rahoitusvirtoja esimerkiksi fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiantuotantoon. Allekirjoittaneet hallinnoivat yli 32 biljoonan dollarin sijoitusomaisuutta.

”Monet vanhat tuotantotavat tulevat ennemmin tai myöhemmin tiensä päähän, jolloin niiden arvo katoaa äkillisesti. Yksi esimerkki voi olla fossiilinen energiantuotanto. Viisas rahoittaja ei voi jättää maailman muutosta huomiotta. Osa paineesta tulee kuluttajilta, säästäjiltä ja kansalaisyhteiskunnalta”, sanoo Finanssiala ry:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari.

Kivisaari on ollut mukana EU-komission asettamassa korkean tason asiantuntijaryhmässä, joka pohti miten finanssialan eri sektorit voivat edistää rahoitusvirtojen kohdistumista ilmastonmuutosta hillitseviin kohteisiin. Suomalainen finanssiala on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteeseen rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu kahteen asteeseen.