Maksamisen pilotilla etsitään keinoja helpottaa ikääntyneiden laskunmaksua

Helsingin kaupunki käynnistää Finanssiala ry:n kanssa marraskuun aikana maksamisen pilotin. Pilotti kestää puoli vuotta, ja sen kohderyhmänä ovat Helsingin kaupungilta laskuja saavat sosiaali- ja terveystoimialan senioriasiakkaat. Pilotin avulla halutaan selvittää, miten ikääntyneiden asiakkaiden laskun maksua voitaisiin helpottaa digitalisaation avulla ja samalla tehostaa kaupungin taloushallintoa.

Helsingin taloushallintopalvelun tavoitteena on kuluttajan e-laskun ja suoramaksun käytön lisääminen sosiaali- ja terveydenhuollon laskutuksessa. E-laskujen lisäämisessä kohderyhmänä ovat verkkopankkia käyttävät asiakkaat. E-laskumahdollisuus on kaupungilla ollut jo vuodesta 2007.

”Myös ne asiakkaat, joilla ei ole tietokonetta ja verkkopankkitunnuksia, voivat hyötyä sähköisestä maksamisesta, sillä Helsinki on syksyllä ottanut käyttöön suoramaksun. Suoramaksu tarjoaa nykyaikaisen vaihtoehdon niille asiakkaille, joilla ei ole tarvittavia välineitä sähköiseen asiointiin”, kertoo prosessivastaava Anita Andsten Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Yhteisen pilotin tavoitteena on rohkaista ja tukea ikääntyviä asiakkaita siirtymään paperilaskusta sähköiseen laskutukseen. Sähköisen maksamisen etuja tuodaan pilotissa voimakkaasti esille.

”Digitaalinen rahojen siirto lisää myös ikäihmisten taloudellista turvallisuutta, kun käteistä ei tarvitse kuljettaa mukana”, sanoo kehityspäällikkö Kristiina Siikala Finanssiala ry:stä. Siikala on jäsenenä Mummonmarkan vartijat -ohjausryhmässä, jonka keskeinen tavoite on ikääntyneiden taloudellisen hyväksikäytön vähentäminen.

Helsingin kaupungin Andsten muistuttaa, että sähköisellä laskutuksella on taloushallinnossa merkittäviä etuja: näppäilyvirheet tai esimerkiksi osoitteenmuutoksesta johtuvat maksamisen viiveet vähenisivät huomattavasti. Sähköisellä maksamisella on välillisesti myös myönteisiä ilmastovaikutuksia.

Kuluttajien siirtyminen paperilaskuista sähköiseen e-laskuun on osoittautunut Helsingissä hitaaksi. Viime vuonna lähetetyistä 1,2 miljoonasta kaupungin eri toimialojen ja liikelaitosten laskuista sähköisenä oli noin 30 prosenttia. Sosiaali- ja terveysalan henkilöasiakkaiden e-laskuista sähköisiä on tällä hetkellä vain noin 14 prosenttia.

Pilotin suunnittelussa ovat mukana Helsingin kaupungin taloushallintopalvelun ja Finanssiala ry:n lisäksi Helsingin Vanhusneuvosto, Helsingin Seniori-info, Kampin palvelukeskus sekä Kaapelin mediakeskus.

Pilotin osapuolet toivovat, että tietoa sähköisen maksamisen eduista saadaan levitettyä kohderyhmässä. Pilotin loppuraportti kokoaa aikanaan tehdyt toimenpiteet ja suositukset sähköisen maksamisen lisäämiseksi Helsingin lisäksi käyttöön myös laajemmin eri kuntiin ympäri Suomen. Pilotin viestintää hoidetaan järjestäjien viestintäkanavien ja senioreille tarkoitettujen tilaisuuksien kautta.

Lisätietoja:

Finanssiala ry:

Kehityspäällikkö Kristiina Siikala, puh. 020 793 4273

Helsingin kaupunki:

Prosessivastaava Anita Andsten, Taloushallintopalvelu, puh. 09 310 25324

Arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari, Helsingin Sosiaali- ja terveystoimiala SAS-palvelu puh. 09 310 69984

Erityisasiantuntija Jani Suonperä, Kaapelin Mediakeskus Oy, puh. 044 557 7484

Helsingin vanhusneuvoston edustaja Timo Auranen, puh. 041 505 7668