Maksamisen pilotilla löydettiin keinoja helpottaa ikääntyneiden laskunmaksua

Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelun (Talpa) ja Finanssiala ry:n (FA) puoli vuotta kestäneen pilotin avulla löydettiin useita keinoja, joilla ikääntyneiden siirtymistä paperilaskusta e-laskuun ja suoramaksuun saadaan helpotettua. Pilotin osapuolet löysivät myös uusia yhdessä tekemisen tapoja pilotin valmistelun ja toteuttamisen aikana.

Yhteisen pilotin avulla haluttiin selvittää, miten ikääntyneiden asiakkaiden laskun maksua voitaisiin helpottaa ja samalla tehostaa kaupungin taloushallintoa. Tavoitteena oli samalla rohkaista ja tukea ikääntyviä asiakkaita siirtymään paperilaskusta sähköiseen laskutukseen neuvonnan ja digiopastuksen avulla. Pilotin suunnittelussa ja toteuttamisessa olivat Talpan ja FA:n lisäksi Helsingin Vanhusneuvosto, Helsingin Seniori-info, Kampin palvelukeskus sekä Kaapelin mediakeskus.

”Pilotissa löydettyjen teknisten maksamista helpottavien toimenpiteiden lisäksi mietimme myös erilaisia tukitoimia niille henkilöille, jotka eivät pysty digitaalisia palveluita käyttämään. Hyvänä yhteistyökumppanina tässä olivat Kaapelin mediakeskus sekä pankkien kokeneet digiopastajat. Pilotin yhtenä seurauksena FA on lupautunut mukaan Digi- ja väestötietoviraston digiopastuksen toimintamallin rakentamiseen ja suunnittelemaan yhteistyössä parhaita digiopastuksen käytäntöjä”, kertoo kehityspäällikkö Kristiina Siikala Finanssiala ry:stä.

Talpan prosessivastaava Anita Andstenin mukaan pilotin mukanaan tuomia uusia toimintatapoja ollaan kehittämässä, kuten esimerkiksi suoramaksuvaltakirjan käyttöönottoa. Valtakirjasta on apua, jos asiakkaan tai edunvalvojan on hankala käydä tekemässä pankissa suoramaksusopimusta. Talpa käynnistää myös FA:n ehdottaman toimintatavan, jonka avulla voidaan lähettää niin sanottu e-laskun vastaanottoehdotus suoraan asiakkaan verkkopankkiin.

”Vastaanottoehdotuksen avulla helpotetaan e-laskusopimuksen tekemistä omassa verkkopankissa. Koska pilotti vahvisti käsitystämme siitä, että paperilaskun saajia on vaikea viesteillä tavoittaa ja vielä haastavampaa on aktivoida heitä siirtymään e-laskun käyttäjiksi, muitakin toimenpiteitä todella tarvitaan. Aiomme kuitenkin myös jatkaa kampanjointia, samoin yleistä tiedottamista e-laskun ja suoramaksun hyödyistä”, Andsten toteaa.

Pilotissa mukana ollut Seniori-info on kuntalaisten puhelin- ja neuvontapalvelu, jonka palvelut on kohdennettu yli 65-vuotiaille helsinkiläisille ja heidän läheisilleen. Seniori-infon tavoite toimivien yhteistyöverkostojen kehittämiseksi pilotin aikana toteutui, ja yhteistyötä on tarkoitus jatkaa. Vanhusneuvoston tavoitteena pilotille oli vanhusten laskunmaksun sujuvoittamisen ja helpottamisen edistäminen. Keskeisessä roolissa pilotissa oli tavoite siirtyä paperilaskuista sähköiseen maksamiseen ja sitä kautta helpottaa maksamisen sujuvuutta. Vanhusneuvoston edustajat painottivat, että maksamiseen tarvitaan jatkossakin vaihtoehtoja.

Tutustu pilotin loppuraporttiin.

Lisätietoja

Finanssiala ry
Kehityspäällikkö Kristiina Siikala puh. 020 793 4273
Kehityspäällikkö Jarmo Markkanen puh. 020 793 4255
Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu Talpa:
Prosessivastaava Anita Andsten puh. 09 310 25324

Viestintäpäällikkö Kati Toikka puh. 09 310 25161