Maksamisen turvallisuus ja kuluttajansuoja paranevat

Oikeusministeriön työryhmä valmistelee EU:n uudesta maksupalveludirektiivistä aiheutuvaa lainsäädäntöä. Maksupalveludirektiivi koskee muun muassa kortilla, verkkopankissa ja puhelimella tehtäviä maksuja.

Uudella direktiivillä saatetaan erilaiset maksupalvelut nykyistä laajemmin sääntelyn piiriin. Tämä koskee esimerkiksi teleyritysten tarjoamiin palveluihin liittyviä puhelinlaskun yhteydessä maksettavia maksuja.

Direktiivin mukaan maksupalveluiksi katsotaan myös niin sanottujen kolmansien osapuolien eli muiden kuin maksutilejä ylläpitävien pankkien tarjoamat maksutoimeksiantojen käynnistys- ja tilitietopalvelut.

Tilinpitäjien on sallittava direktiivin asettamissa rajoissa pääsy maksutileille tällaisten palveluntarjoajien välityksellä, minkä on arvioitu tuovan markkinoille uusia toimijoita ja alentavan kustannuksia.

Palveluntarjoajien on otettava käyttöön asiakkaan vahva tunnistaminen esimerkiksi käytettäessä maksutiliä online-palveluissa ja sähköisen maksamisen yhteydessä. Eurooppalainen pankkivalvoja (EBA) voi myöntää tästä poikkeuksia direktiivin nojalla antamassaan alemmantasoisessa sitovassa sääntelyssä esimerkiksi vähäisten maksujen osalta.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu rajoitetaan pääsääntöisesti enintään 50 euroon tilanteissa, joissa maksuvälinettä, esimerkiksi luottokorttia, on käytetty oikeudettomasti. Nykyisin vastaava summa on 150 euroa.

Lisämaksujen veloittaminen kuluttajilta maksuvälineen käyttämisestä kielletään esimerkiksi, kun maksamiseen käytetään tavallisimpia pankki- ja luottokortteja, kuten Visaa tai MasterCardia.

EU:n komission mukaan uudistukset lisäävät maksamisen turvallisuutta ja parantavat kuluttajansuojaa.

Direktiivi, joka korvaa aiemman maksupalveludirektiivin, tullee voimaan jäsenmaissa 13. tammikuuta 2018 mennessä. Oikeusministeriön työryhmän toimikausi on 2.5.2016–28.2.2017.