Maksamisessa siirrytty rivakasti SEPA-maailmaan

Pankkien välittämien maksutapahtumien määrä pysyi Finanssialan Keskusliiton keräämien tilastojen mukaan ennallaan edelliseen vuoteen nähden. Vuonna 2012 pankkitileiltä maksettiin yhteensä 2,1 miljardia maksua. Vuonna 2011 kaikki kotimaiset tilisiirrot muutettiin SEPA-tilisiirroiksi kun Suomi siirtyi yhtenäiseen euromaksualueeseen, ja tämä näkyy tilastoissa isona muutoksena. Viime vuoden tilastoissa ei vanhan muotoisia kotimaisia tilisiirtoja enää näy.

Korttimaksaminen ja verkkopalvelujen käyttö jatkavat kasvuaan

Korttimaksaminen on ollut Suomessa käytetyin maksutapa jo usean vuoden ajan ja suosion kasvu jatkuu. Korttimaksujen määrä on kasvanut edellisestä vuodesta viidellä prosentilla, samoin kortilla maksettujen palvelujen ja ostosten euromäärä. Keskimääräinen korttimaksu on hiukan päälle 50 euroa. Lähes kaikki pankkien jakamat maksukortit ovat jo nyt eurooppalaisten standardien mukaisia sirullisia kortteja. Vanhan muotoisia pankkikortteja ja yhdistelmäkortteja on enää murto-osa kaikista korteista ja niiden käyttö loppunee tämän vuoden aikana.

Verkkopankin käyttö kasvaa edelleen, mutta hitaasti. FK:n säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat -tutkimuksen mukaan kasvava käyttäjäryhmä on pankkien senioriasiakkaat. Verkkopankkisopimuksia oli viime vuoden loppuun mennessä tehty 5,9 miljoonaa kappaletta.

Verkkomaksuja hurjasti enemmän

Pankkien Tupas-tunnusten käyttö jatkaa rivakkaa kasvuaan. Kasvua edellisestä vuodesta on 12 prosenttia. Verkkomaksujen kasvu on ollut sitäkin hurjempaa, 35 prosenttia vuodessa. Myös e-laskun käyttö on entistä yleisempää.

Finvoice-sopimusten määrä kasvoi lähes 60 prosenttia ja oli viime vuonna 2,5 miljoonaa kappaletta. Finvoice on e-laskun kansallinen standardi. Verkkolaskujen määrä kasvoi myös voimakkaasti noin 40 prosenttia edellisestä vuodesta. Suoraveloitusten määrä on sen sijaan pysynyt ennallaan. Suuri muutos suoraveloituksen käytössä tapahtuu tänä vuonna, kun suoraveloitus EU-asetuksen määräyksellä päättyy tammikuussa 2014.

Käteisautomaattien määrä pysyi viime vuonna lähes ennallaan edellisvuoteen nähden. Automaateista nostetun rahan määrä on pysynyt vakiona, mutta nostojen kokonaismäärä on vähentynyt. Myös pankkien itsepalveluautomaattien käyttökerrat ovat jatkaneet supistumistaan. Sen sijaan monipalvelupäätteiden määrä on noussut tuntuvasti, kun niillä on korvattu tilisiirtoautomaatteja.

Finanssialan Keskusliiton kokoamat maksuliiketilastot vuodelta 2012 löytyvät FK:n kotisivuilta ja extranetistä. FK kerää maksuliiketilastot vielä ensi vuonna. Sen jälkeen tilastointivastuu siirtyy Suomen Pankille.

Linkki: Maksujarjestelmätilastot 2012