Maksupalvelulakiin ei esitetä kansallista sooloilua

Hallitus esittää maksupalveludirektiivin (PSD2) mukaista uudistusta maksupalvelulakiin. Finanssiala ry (FA) pitää hyvänä, että lainvalmistelussa on pysytelty direktiivin raameissa ja kansalliset lisäsäännökset on unohdettu. FA toivoo, että kansallisesta lisäsääntelystä pidättäydytään myös jatkovalmistelussa hallitusohjelman mukaisesti.

Uudistuksen myötä pankkien ylläpitämät maksutilit avataan rajoitetusti ulkopuolisille maksupalveluntarjoajille. Jatkossa asiakas voi maksaa tililtään ja saada tietoa tileistään ulkopuolisen verkossa toimivan maksupalvelun avulla.

Muutoksista aiheutuvat kustannukset ovat toimialalle merkittävät, sillä nykyisiä verkkopankkipalveluja ei ole suunniteltu eikä tarkoitettu kolmansien osapuolten hyödynnettäviksi. Palveluntarjoajille tulisi antaa riittävä sopeutumisaika muutosten tekemiseen ja käyttöönottoon. Lopullisten lainsäädäntöratkaisujen tulisi siis olla selvillä hyvissä ajoin ennen niiden voimaantuloa.

Ulkopuolisten maksupalveluntarjoajien ja tilinpitäjäpankin välisen teknisen rajapinnan säännösten laatiminen on Euroopassa edelleen kesken.

”Tärkeintä on palvelun turvallisuus kuluttajalle. Siksi sääntelystandardissa tulee edellyttää ulkopuolisten palveluntarjoajien ja pankin välille maksupalvelun käynnistämistä ja tilitietopyyntöjä varten oma rajapinta, jossa ulkopuolinen palveluntarjoaja tunnistautuu tilinpitäjälle asiakkaan kunkin toimeksiannon yhteydessä ja saa käsiteltäväkseen vain toimeksiantoon tarvittavat tiedot”, sanoo FA:n johtava asiantuntija Inkeri Tolvanen.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat