Maltti on valttia veroratkaisuissa – osinkojen lähdeveron vaikutuksia selvitettävä edelleen asiantuntijavoimin

Finanssiala ry (FA) pitää viisaana, että maan hallitus antaa työrauhan valtiovarainministeriön asiantuntijaryhmälle, joka jatkaa selvitystyötään ehdotetusta uudesta osinkojen lähdeverosta ja kiinteistösijoitusten verotuksesta. Niin suomalainen finanssiala, mukaan lukien työeläkeala kuin yleishyödyllinen säätiökenttäkin, ovat olleet huolissaan uusista sijoittamiseen liittyvistä veroista.

”Maltti on valttia veroratkaisuissa. Nyt on tärkeätä, että valtiovarainministeriön vero-osaston johdolla asiantuntijat arvioivat veroesityksen vaikutukset ennen kuin poliittisia ratkaisuja verosta tehdään. Tällä hetkellä on kaiken lisäksi hyvin epäselvää, onko veron käyttöönotto ylipäätään mahdollista”, toteaa FA:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.

Syksyn budjettiriihessä on Kaupin mielestä syytä tehdä kotimaista omistajuutta ja kotimaista finanssialaa tukevia veroratkaisuja. ”Uudenlaiset omistamiseen ja sijoittamiseen kohdistuvat veron kiristykset eivät tukisi kotimaista omistajuutta ja olisivat täysin ristiriidassa työ- ja elinkeinoministeriön kotimaisen omistajuuden ohjelman tavoitteiden kanssa.” 

Kauppi muistuttaa, että esimerkiksi sijoitusrahastojen osinkotulojen verotus kiristäisi osuudenomistajien verotusta, joita on Suomessa jo noin miljoona. Eläkeyhtiöiden suhteen vero pienentäisi työeläkevarojen tuottoa ja toisi paineita eläkevakuutusmaksuihin.  

”Ajankohta minkäänlaisille veronkiristyksille on huonoin mahdollinen. Ulkomaisten pääomien kannalta uudenlaiset verot antaisivat väärän viestin sijoittajille erityisesti tilanteessa, kun yritämme nousta ylös koronapandemian talousahdingosta. Suomi tarvitsee uusia sijoituksia ja niiden avulla syntyviä työpaikkoja.”