Markkinadata ja yritysraportit yhteen paikkaan, rahastoyhtiöiden häiriövalmius harmoniaan – komissiolta esitys pääomamarkkinaunionin sääntelyksi

Kuva: Shutterstock
  • Komissio on julkaissut esityksen pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelmaa toteuttavaksi sääntelyksi.
  • Esityksessä on muun muassa uudistuksia markkinadatan käyttöön ja jakeluun.
  • Komissio esittää myös eurooppalaista yritystietokantaa, joka kokoaisi sääntelyn vaatimat raportit yhteen paikkaan.
  • Lisäksi laajassa paketissa on rahastoyhtiöiden ulkoistamiseen ja häiriönsietokykyyn liittyviä uudistuksia.

Pääomamarkkinaunionin tavoitteena on turvata yrityksille nykyistä monipuolisempi rahoitushuolto, tehostaa markkinoiden toimintaa ja parantaa sijoittajien saamaa informaatiota ja siten parantaa sijoitusmahdollisuuksia.

Arvopaperikauppojen data helposti kaikkien saataville

Toimintasuunnitelman merkittävimmät uudistukset liittyvät rahoitusmarkkinoiden toimintaa ja sijoituspalveluiden tarjontaa koskevaan MiFID II -direktiiviin – erityisesti markkinadataan. Markkinadatalla tarkoitetaan tietoja, jotka esimerkiksi pörssien on julkistettava arvopaperikauppojen yhteydessä.

”Tällä hetkellä, kun vaikkapa Helsingin pörssissä tehdään osakekauppa, pörssi julkaisee tiedon tehdystä kaupasta tai noteerauksesta. Jos sijoittaja haluaa tietoa vaikkapa tietyn yrityksen osakkeilla käydystä kaupasta, hänen on haettava tietoa kaikilta niiltä toimijoilta, joiden alustoilla kyseisellä yrityksellä käydään kauppaa. Uudistuksen tarkoituksena on esittää kaikki tämä data kootusti yhdessä paikassa. Tarkoitus on helpottaa sijoittajien ja samalla myös valvojien taakkaa. Esitys myös yhtenäistää eri rahoitusinstrumenteista raportoitavaa tietoa ja lisää läpinäkyvyyttä”, avaa Finanssiala ry:n (FA) johtava lakimies Satu Wennberg.

Esitetyn kaltainen järjestelmä on jo käytössä esimerkiksi New Yorkin pörssissä, ja järjestelmä tunnetaan nimellä Consolidated tape (CT).

Yhtiöiden raportit yhteen tietokantaan

Sääntely vaatii yrityksiä julkistamaan valtavan määrän erilaista tietoa ja raportteja. Komissio esittää toimintasuunnitelmassa perustettavaksi ESAP-yritystietokannan, joka kokoaisi yhteen esimerkiksi tilinpäätökset, kestävyystiedot ja pörssiyhtiöiden tiedotteet. Tietokantaa ylläpitäisi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA.

Aie on hyvä, mutta kaavaillun tietokannan laajuus huolettaa FA:n johtavaa lakimiestä Jari Virtaa.

”Kestävyystietojen ja erilaisten katsausten kokoaminen yhteen paikkaan on viisasta, mutta tietokantaan olisi tulossa myös esimerkiksi rahastojen asiakkaille tehdyt esitteet. Vaikka kyse on jo nykyisinkin julkaistavista tiedoista, olisi kaiken datan kääntäminen tietokannan ymmärtämään muotoon melkoinen urakka.”

Uudistuksia rahastojen ulkoistamiselle ja häiriönsietokykyyn

Rahastoihin liittyen toimintasuunnitelmassa on kaksi merkittävää uudistusta, joista ensimmäinen koskee ulkoistamisen sääntelyä. Tarkoitus on lähinnä vastata Brexitin aiheuttamiin muutoksiin rahastomarkkinoilla.

”Komissio haluaa varmistaa, että ulkoistaminen erityisesti ETA-alueen ulkopuolelle tehdään luotettavalla tavalla ja ettei sääntelyä kierretä ns. postilaatikkoyhtiöiden avulla”, Virta sanoo.

Toinen rahastoja koskeva uudistus liittyy koronakriisin aikaisiin markkinahäiriöihin. Eri mailla on tällä hetkellä erilaisia keinoja vastata häiriöihin, ja nämä keinot halutaan sääntelyllä harmonisoida.

”On tärkeää, että rahastonhoitajilla on keinot reagoida likviditeettihäiriöihin. Suomessa on jo nyt runsaasti hyväksi havaittuja keinoja vastata häiriöihin, kuten lunastusten rajoittaminen ja joustava hinnoittelumenetelmä. Muiden maiden valmiuksien harmonisointi samalle tasolle on hyvä päätös”, Virta toteaa.

Ehdotukset siirtyvät seuraavaksi käsittelyyn EU parlamentissa sekä EU-jäsenvaltioiden kesken. Samalla täsmentyy säännösten voimaantuloaika.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan