Markkinoiden alamäki laski rahastopääomaa

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma oli elokuussa 94,2 miljardia euroa. Pääoma laski heinäkuusta 4,5 miljardia euroa. Laskusta 386 miljoonaa euroa perustui nettolunastuksiin. Lisäksi epäsuotuisa markkinakehitys laski rahastopääomia yli 4 miljardia euroa. Laskusta huolimatta rahastopääoma ylittää edelleen vuodenvaihteen tason.

Pitkän koron rahastoista lunastettiin 478 miljoonaa euroa, lyhyen koron rahastoista 186 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisista rahastoista 4 miljoonaa euroa. Sen sijaan osakerahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa nettomääräisesti 196 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastot keräsivät 86 miljoonaa euroa.

milj. EUR Nettomerkinnät elokuu 2015 Nettomerkinnät, tammi-elokuu 2015 Pääoma 31.8.2015
Osakerahastot 196 463 33 438
Yhdistelmärahastot 86 4 624 17 399
Pitkän koron rahastot -478 1 617 27 985
Lyhyen koron rahastot -186 1 153 13 629
Vaihtoehtoiset rahastot -4 67 1 722
Yhteensä -386 7 925 94 172

Osakemarkkinoiden volatiliteetti on pysynyt korkealla ja liikehdintä jatkunut. EKP:n pääjohtaja Mario Draghi rauhoitti markkinoita painottamalla määrällisen elvytyksen jatkuvan kuten aiemmin ja EKP:n antavan enemmän tukea markkinoille, jos sille on tarvetta. Euroopan keskuspankki piti ohjauskorkonsa odotetusti ennallaan 0,05 prosentissa.

Erityinen huoli markkinoilla on ollut Kiina. Kiinan viennin kasvun hidastuminen ja Kiinan hallituksen voimattomuus talousongelmien edessä on heikentänyt osakemarkkinoita. Kansainvälisen valuuttarahaston pääjohtaja Christine Lagarde yritti lisätä luottamusta markkinoihin sanomalla Kiinan talouskasvun hidastuvan mutta ei liian jyrkästi tai yhtäkkisesti.

Yhdysvalloissa työttömyysaste on laskenut finanssikriisiä edeltävälle tasolle ja markkinoilla odotellaan keskuspankin koronnostoa tälle vuodelle. Lisäksi yksityinen kulutus on ollut vakaassa kasvussa.

”Rahastopääomien yli 4 miljardin lasku on pitkälti osakerahastojen arvonmuutosta. Markkinat ovat reagoineet Kiinan kasvuhuoliin ja lasku on ollut tavanomaista voimakkaampaa. Sijoittajien usko osakkeisiin on kuitenkin säilynyt sillä osakerahastot saivat lisää pääomia. Sijoittajan syksy tulee olemaan mielenkiintoinen. Kiina-huolet ja Yhdysvaltojen koronnosto-odotukset ylläpitävät liikehdintää markkinoilla”, kommentoi Finanssialan Keskusliiton analyytikko Valtteri Vuorio.

Osakerahastojen yhteenlaskettu pääoma laski elokuussa yli 3 miljardia euroa. Muutos perustui kehnoon markkinakehitykseen. Osakerahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät globaalisti sijoittavat rahastot (147 milj. €) ja Pohjois-Amerikkaan sijoittavat rahastot (90 milj. €). Huonoimmin pärjäsivät kehittyvien markkinoiden rahastot, jotka menettivät yhteensä 65 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsi jälleen Japaniin sijoittava osakerahastoluokka 21,3 prosentin tuotolla. Ne pärjäsivät parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,12). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Osakerahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, elokuu 2015 Nettomerkinnät, tammi-elokuu 2015 Pääoma 31.8.2015 12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi 45 -19 4 661 12,2 %
Pohjoismaat 1 -109 3 215 10,7 %
Eurooppa -39 249 6 057 8,9 %
Pohjois-Amerikka 90 -254 4 905 14,3 %
Japani 5 81 8 58 21,3 %
Tyynenmeren alue -1 -1 226 5,4 %
Kehittyvät markkinat -65 -486 4 606 -12,4 %
Maailma 147 945 7 684 9,2 %
Toimialarahastot 13 57 1 226 10,2 %
Yhteensä 196 463 33 438

Pitkän koron rahastoista lunastettiin elokuussa noin 478 miljoonaa euroa. Euroalueen luokitelluista yrityslainoista lunastettiin 268 miljoonaa euroa ja euroalueen valtioiden lainoista 219 miljoonaa euroa. Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista menestyi parhaiten euroalueen valtionlainoihin sijoittava rahastoluokka 1,5 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sharpen mittarilla parhaiten menestyi euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka (12 kk Sharpe 0,57).

Pitkän koron rahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, elokuu 2015 Nettomerkinnät, tammi-elokuu 2015 Pääoma 31.8.2015 12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR -219 599 6 347 1,5 %
Luokitellut yrityslainat EUR -268 -238 10 295 0,5 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR -32 35 2 656 1,3 %
Valtioriski maailma -2 -22 188 0,2 %
Luokitellut yrityslainat maailma 183 893 4 288 -0,2 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma -18 601 2 250 -1,2 %
Kehittyvät markkinat -121 -252 1 961 -2,9 %
Yhteensä -478 1 617 27 985

Rahastoraportti, elokuu 2015
Markkinakatsaus, elokuu 2015

Noin miljoonalla suomalaisella on rahastosijoituksia. Suomalaisten kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo oli kesäkuun 2015 lopussa sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien 37,6 miljardia euroa, eli noin 38 prosenttia koko ra¬hastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 30 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli elokuun lopussa yhteensä 452 kpl.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat