Markkinoiden epävakaa tilanne laski sijoitusrahastojen pääomia

​Rahoitusmarkkinoiden epävakaa tilanne ja pörssikurssien lasku heijastuivat suomalaisiin sijoitusrahastoihin elokuussa. Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma laski elokuussa 60,4 miljardista 56,5 miljardiin euroon. Pääosin pörssikurssien laskun vuoksi rahastopääoma pieneni 3,1 miljardilla eurolla, minkä lisäksi negatiiviset nettomerkinnät laskivat sitä vielä 871,9 miljoonaa euroa.

Osakerahastoista lunastettiin pääomia elokuussa 818,8 miljoonaa euroa. Uutta pääomaa Suomeen sijoittaviin osakerahastoihin sijoitettiin 110,1 miljoonaa euroa. Eniten pääomia lunastettiin kehittyville markkinoille sijoittavista osakerahastoista, mikä näkyi yhteensä 437,8 miljoonan euron negatiivisina nettomerkintöinä.

Pitkän koron rahastoista nostettiin elokuussa 716,3 miljoonaa euroa pääomia. Eniten pääomaa poistui Euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista (-411,4 miljoonaa euroa) ja kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista (-179,2 miljoonaa euroa).

Suuri osa osakerahastoista lunastetuista varoista siirtyi lyhyen koron rahastoihin, joihin sijoitettiin elokuussa 765,7 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Rahamarkkinarahastojen positiiviset nettomerkinnät olivat 673,1 miljoonaa euroa. Käteisrahastoihin sijoitettiin 105,4 miljoonaa euroa. Sen sijaan muut lyhyen koron rahastot -luokasta lunastettiin pääomia 12,8 miljoonaa euroa.

Yhdistelmärahastoista nostettiin elokuussa 101,7 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) nostettiin pääomia 0,7 miljoonaa euroa.

Vuoden tarkasteluvälillä mitattuna parhaiten tuottanut rahastoluokka oli elokuun lopussa vaihtoehtoisten sijoitusten muut -luokka (sijoituskohteina mm. hyödykkeet, raaka-aineet ja kulta). Tähän luokkaan kuuluvat rahastot tuottivat keskimäärin 13,8 prosentin vuotuisen tuoton. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna vuoden jaksolla parhaiten menestyivät Korkeariskiset yrityslainat maailma -luokan rahastot (Sharpe 0,7). Viiden vuoden tarkastelujaksolla menestynein oli kehittyvien markkinoiden Latinalainen Amerikka -luokka 9,0 prosentin vuotuisella tuotolla.