Marttaliitto ja Kuluttajaliitto huolestuivat henkivakuutusten verotuksesta

Marttaliitto ja Kuluttajaliitto vastustavat henkivakuutusten kuolemantapauskorvausten veronkiristystä. Liittojen mielestä henkivakuutuskorvaukset ovat tärkeitä etenkin perheille, joilla on asuntovelkaa ja lapsia. Vakuutusturvaa ei saa heikentää veronkiristyksellä. Suomalainen finanssiala vastustaa niin ikään veronkiristyksiä.

Kannanoton tehneet liitot muistuttavat, että riskihenkivakuuttaminen ei ole perheille sijoittamista. Riskihenkivakuutuksilla on suuri taloudellinen merkitys perheille, joiden tilanne ei ole mahdollistanut säästöjen kertymistä. Kuolemantapauskorvaus korvaa tulojen menetystä, jos perheen pääasiallinen tulonhankkija menehtyy. Tämä voi aiheuttaa perheen taloudelliseen tilanteeseen merkittävän huononemisen, jota lakisääteinen sosiaaliturva ei paikkaa.

Valtiovarainministeriön esitysluonnoksessa perintö- ja lahjaverolain muutokseksi esitetään, että nykyisin verovapaan henkivakuutuksen perusteella saatua alle 35 000 euron suuruista korvausta ryhdytään verottamaan. Verottaminen koskisi myös muitakin vakuutusmuotoja, joista maksetaan kuolemantapauksissa kertakorvauksia (mm. työntekijäin ryhmähenkivakuutus, matkustajavakuutus, ryhmähenkivakuutus sekä vapaaehtoinen tapaturmavakuutus).

Finanssialan Keskusliitto on jo aiemmin vastustanut veromuutosta. FK:n näkemyksen mukaan vapaaehtoisen sosiaaliturvan täydentämiselle on Suomessa näinä aikoina vahva tarve. Yhteiskunnan pitää siihen kannustaa eikä lyödä sitä verokepillä.