Merkonomiksi finanssialalle!

Tänä syksynä ensimmäiset opiskelijat ovat aloittaneet uuden merkonomikoulutuksen, jossa liiketalouden perustutkinnossa on mahdollista erikoistua finanssialan työtehtäviin. Tavoitteena on kehittää liiketalouden perustutkintoa niin, että se vastaa paremmin myös finanssialan tulevia vaatimuksia.

Merkonomikoulutus on yksi yleisimmistä koulutustaustoista finanssialalla. Tällä hetkellä noin 40 prosenttia alan koko henkilöstöstä on joko merkonomin tai merkantin tutkinnon suorittaneita. Myös uusista, alalle palkattavista työntekijöistä suuri osa on merkonomeja.

”Finanssialaan liittyvät osaamisvaatimukset ovat varsin laajat. Alaan sisältyy niin pankki-, vakuutus-, rahoitus- kuin sijoituspalveluihinkin liittyvää toimintaa. Finanssialan tutkinnon tarpeellisuus on jo aikaisemmin huomattu muilla koulutustasoilla. Yliopistoissa, korkeakouluissa ja ammattikorkeakouluissa on jo jonkin aikaa ollut tarjolla alalle suunnattuja koulutusohjelmia”, kertoo tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen Finanssialan Keskusliitosta.

”Finanssialan henkilöstö ikääntyy. Ala tarvitsee uusia osaajia ja etenkin merkonomikoulutuksen saaneiden rekrytointitarve lisääntyy. Tästä syystä on hyvä, että merkonomiksi valmistavaan liiketalouden perustutkintoon saadaan uuden koulutustarjonnan myötä finanssialalle suunnattu koulutusohjelma”, Kallonen jatkaa.

Uuden koulutusohjelman mukaista opetusta tarjotaan neljässä eri oppilaitoksessa. Koulutuksen voi suorittaa joko ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona. Finanssialalle suuntaavaa merkonomikoulutusta tarjoavat Helmi Liiketalousopisto, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus. Vuoden 2011 alusta mukaan tulee myös ruotsinkielinen toisen asteen oppilaitos Axxell, joka koordinoi ruotsinkielisen aikuiskoulutuksen toteutusta.

Tietoa nuorille finanssialan koulutusmahdollisuuksista ja työtehtävistä: 

www.keepitrolling.fi

Lisätiedot:
tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen
viestintäpäällikkö Marjo Lapatto

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat