Merkonomitutkintoon tulossa lisää finanssialan sisältöjä

Liiketalouden perustutkintoon on tulossa lisää finanssialan
opetusta. Merkonomitutkintoon tehtävät muutokset ovat tällä hetkellä
viimeistelyssä Opetushallituksessa.

​”Liiketalouden perustutkintoon tulee näillä näkymin lisää pankki- ja rahoituspalveluiden sekä vakuutus- ja eläkepalveluiden opetusta”, kertoo tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen Finanssialan Keskusliitosta. Kallonen on tyytyväinen, sillä finanssialan sisältöjen lisääminen merkonomitutkinnon opetukseen on ollut monen vuoden projekti.

”Liiketalouden tutkintoa uudistettiin viimeksi vuonna 2008, ja silloin sisältöihin jäi meidän kannaltamme enemmän toivomisen varaa”, Kallonen muistelee. Oppisisällössä oli tuolloin vain 10 opintoviikkoa rahoituspalveluita. Jatkossa finanssialan opetusta olisi mahdollista saada asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelmassa yhteensä 40 opintoviikkoa. Näistä finanssipalveluihin keskittyvää opetusta olisi 20 opintoviikkoa, pankki- ja rahoituspalveluita koskevaa 10 opintoviikkoa ja vakuutus- ja eläkepalveluita 10 opintoviikkoa.

”Tämä uudistus on siinä mielessä merkittävä, että FK:n jäsenyhtiöiden edustajat ovat osallistuneet tutkintojen sisältöjen tekemiseen. Näin mukaan on saatu työelämän näkökulma ja tarpeet”, Kallonen kertoo.

Uudistuksen pohjana koulutuskokeilu

Uudistettu liiketalouden perustutkinnon malli myötäilee koulutuskokeilua: Aiemmin mukaan valitut oppilaitokset ovat testanneet finanssialan sisältöjä käytännön koulutuksessa. Hyviä tuloksia on saatu etenkin Suomen Liikemiesten Kauppaopistosta sekä Helmi Liiketalousopistosta.

Kokeilu aloitettiin vuonna 2010, ja sen tarkoituksena oli paikata finanssialan koulutuksen puutteita, joita liiketalouden perustutkintouudistukseen vuonna 2008 jäi. ”Pankeissa lähes 40 prosentilla ja vakuutusyhtiöissä noin 30 prosentilla työntekijöistä on joko merkonomin tai merkantin tutkinto. Se on edelleen alalle tärkeä perustutkinto, jonka koulutussisältöjen ajanmukaisuudesta on pidettävä kiinni”, Kallonen sanoo.

Opetushallituksen mukaan nykyinen muutosprosessi on loppusuoralla ja menossa johtokunnan käsittelyyn. Päätös on tarkoitus allekirjoittaa toukokuussa ja saada voimaan 1.8. Muutoksesta annettiin poikkeuksellisen paljon lausuntoja, jotka olivat sisällöltään pääasiassa esitystä myötäileviä.

Opetushallituksen opetusneuvos Minna Bálintin mukaan oppilaitosten on mahdollista valmistautua jo nyt uuden mallisen tutkinnon opetukseen. ”Riippunee hieman koulutuspaikan sijainnista, minkä verran oppilaitokset ottavat uutta koulutusohjelmaa opetusvalikoimiinsa. Jos lähellä ei ole finanssialan työpaikkoja tarjoavia yrityksiä, ei uudenmallista tutkintoa välttämättä oteta niin herkästi koulutusvalikoimaan mukaan.” Sen sijaan yhteistyö koulujen ja yritysten välillä sekä uudenmallisen koulutusohjelman soveltaminen on luontevampaa niillä paikkakunnilla, joissa vakuutus- ja pankkipuolen työtarjontaa on enemmän.