Metsälain muutos uhkaa metsänomistajien pankkilainoja

Hallituksen esittämät muutokset metsälakiin heikentäisivät voimaantullessaan mahdollisuuksia käyttää metsää pankkilainojen vakuutena. Nykyisin laissa on säädetty, että metsän on pääsääntöisesti oltava tietyn paksuista tai ikäistä, ennen kuin siellä voi tehdä päätehakkuun. Lakimuutoksen myötä rajat poistuisivat. Metsän ikä- ja läpimittarajat ovat tähän asti turvanneet omalta osaltaan sen, että nuoria metsiä on voinut käyttää pankkilainaa haettaessa lainan vakuutena.

Tähän asti pankki on voinut nykyisen lainsäädännön vuoksi luottaa siihen, että metsänomistaja ei voi hakata nuorta metsäänsä nurin ja myydä puita pois ennen kuin metsä on täyttänyt hakkuukriteerit. Pankki on siis voinut näin varmistua siitä, että lainan vakuudeksi tarjottu metsäpalsta säilyttää vakuusarvonsa ainakin siihen asti, kunnes päätehakkuu on lain mukaan mahdollista.

Maatilojen sukupolvenvaihdokset vaarassa

Finanssialan Keskusliiton lakimies Eeva Jokineva näkee ehdotetulla lakimuutoksella olevan ikäviä vaikutuksia esimerkiksi maatilojen sukupolvenvaihdoksiin.

”Sukupolvenvaihdostilanteissa lainaa saatetaan hakea vaikkapa perintöveron maksamiseen tai sitten tilan uudistamiseen edellisen sukupolven jäljiltä. Tilan metsiä käytetään näissä tilanteissa monesti lainan vakuutena. Vakuuksien olisi lakimuutoksen jälkeen tultava jostain muualta.” Niin ikään metsäpalstoilla tehtävä kaupankäynti vaikeutuisi, sillä ostaja ei voisi käyttää myynnin kohteena olevaa metsätilaa enää samalla tavoin lainansa vakuutena.

FK:lla on kuitenkin ehdotus tilanteen helpottamiseksi, mikäli lakimuutos menee läpi.

”Nykyisinkin metsänomistajan on ilmoitettava tulevista hakkuista viranomaisille. Pankit, joiden myöntämien luottojen vakuutena metsät saattavat olla, eivät kuitenkaan saa automaattisesti tietoa näistä metsänkäyttöilmoituksista. Sellainen järjestelmä, jolla viranomainen ilmoittaisi aina pantinhaltijalle tulevasta hakkuusta, antaisi pankeille mahdollisuuden toimia tarvittaessa, jos hakkuuta suunnittelevalla metsänomistajalla on metsänsä vakuutena suurissa lainasummissa.”

Vastaavankaltaista järjestelmää kaavailtiin jo vuonna 1997, mutta tuolloin kaavailut eivät kuitenkaan johtaneet järjestelmän käyttöönottoon.