Mielenterveyden ongelmat ajavat nuoria työkyvyttömiksi

 Erityisesti nuorilla työkyvyttömyyden taustalla vaikuttaa tunne suorituspaineiden kasvusta. Kuva: Shutterstock.com

Mielenterveyssyistä johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden osuus on ollut kasvussa koko vuosikymmenen. Erityisesti nuorilla taustalla vaikuttaa tunne suorituspaineiden kasvusta ja siihen liittyvästä uupumuksesta ja ahdistuneisuudesta.

Huonoin tilanne on 25–29-vuotiailla miehillä. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Heikki Hiilamo puhui aiheesta sosiaali- ja terveysministeriön sukupuolten eläke-erot -hankkeen päätösseminaarissa.

”Erityisen kurjaa on, että työkyvyttömyyseläkkeelle jäädään tosi aikaisin. Eläke jää alhaiseksi ilman työhistoriaa ja ansiotuloja. Tässä on iso syrjäytymisriski.”

Hiilamo kuitenkin muistuttaa, että työkyvyttömyyseläkkeen saajien määrä on laskenut kuluneen 25 vuoden aikana. Yksi syy tähän on fyysisen työn korvautuminen koneilla, mikä on vähentänyt esimerkiksi selkäsairauksista johtuvia työkyvyttömyyksiä.

Samaan aikaan mielenterveyden häiriöistä johtuvat sairauspoissaolot ovat kuluneen kolmen vuoden aikana kasvaneet peräti 43 prosenttia. Pitkittyvät ja toistuvat sairauspoissaolot ennustavat pitkäaikaisen työkyvyttömyyden ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiä. Erityisesti nuorilla taustalla vaikuttaa tunne suorituspaineiden kasvusta ja siihen liittyvästä uupumuksesta ja ahdistuneisuudesta.

”Työtehtävät edellyttävät hyvää henkistä suorituskykyä, mutta samalla työ myös kuluttaa henkisiä voimavaroja aiempaa enemmän. Ihmisten jaksamiseen vaikuttaa ylipäätään vaatimusten kasvu niin työ- ja perhe-elämässä kuin vapaa-ajallakin”, kertoo Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Päivi Luna.

Finanssiala ry on ehdottanut laajaa eri tahojen muodostamaa yhteisrintamaa, jolla voisi yhdessä kääntää suunnan mielenterveysongelmien kasvusta niiden vähentymiseen.

”Mielenterveyden häiriöitä voidaan ehkäistä ja hoitaa, ja niihin liittyvää syrjintää ja leimaamista vähentää. Mielenterveyden häiriöt ovat kansallinen haaste, ja palvelujen saatavuuteen tulisi kiinnittää huomiota. Meillä on paljon laadukasta potentiaalia, josta tulisi pitää huolta. Laaja-alainen yhteistyö ongelman selättämiseksi olisi tärkeää. Monet arkipäiväiset teot, ihan pienetkin asiat ovat tärkeitä”, Luna summaa.

Suuri merkitys hyvinvoinnille on myös monimuotoisuudella sekä sen vähentämisellä, että ammatit ja toimialat jakautuvat sukupuolittain. Tasa-arvo edistää kaikkien tilannetta, kun mustavalkoisista asetelmista luovutaan esimerkiksi sukupuolen mukaan työhön sijoittumisessa.

Työhyvinvoinnista puhuttiin myös Finanssiala ry:n pyöreän pöydän tilaisuudessa kesäkuussa.

Voit katsoa tallenteen sosiaali- ja terveysministeriön tilaisuudesta tästä. Itse hankkeen materiaalit ovat ministeriön sivuilla.