Mielenterveys on avain hyvinvointiin – pidetään siitä kiinni

Mielenterveys on voimavara ja hyvinvointimme kulmakivi. Tänään torstaina vietettävänä valtakunnallisena opiskelijoiden mielenterveyspäivänä halutaan herättää keskustelua opiskelijoiden mielenterveyden kannalta tärkeistä ja ajankohtaisista teemoista ja nostaa esille asioita ja tekoja, joilla mielen hyvinvointia voidaan edistää opiskeluyhteisöissä.

Mielenterveyshäiriöt ovat viime vuosina kasvaneet runsaasti sairauspoissaolojen syinä. Myös työkyvyttömyyseläkkeiden syinä mielenterveysongelmat ovat merkittäviä.

”Mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen tunnistaa omat kykynsä, pystyy selviytymään normaaleista elämään kuuluvista paineista ja pystyy työskentelemään tuloksia tuottavasti sekä ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan. Mielenterveys vaikuttaa olennaisesti fyysiseen terveyteen ja on välttämätön yleisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn perusta”, sanoo Finanssiala ry:n hyvinvoinnin rahoituksen johtava asiantuntija Päivi Luna.

Mielen hyvinvointia voi ylläpitää ja lisätä pienillä teoilla. Mieli tulisi nähdä voimavarana, jota voi tukea. Mielenterveyden häiriöitä voidaan ehkäistä ja hoitaa tehokkaasti ja niihin liittyvää syrjintää ja leimaamista vähentää. Vaatimusten yhtäaikainen kasvu niin työelämässä, perhe-elämässä kuin vapaa-ajallakin vaatii veronsa: esimerkiksi 20-29-vuotiaista joka viides oireilee, kun muissa ikäluokissa vastaava osuus on kuudesta kolmeentoista prosenttiin.

Työelämään liittyvien odotusten ja todellisuuden välinen ristiriita on yksi todennäköinen tekijä, samoin kuin sosiaalisen median mukanaan tuoma jatkuva vertailu muihin ja siihen liittyvä kuorma itsetunnolle – niin töissä kuin sen ulkopuolellakin. Työelämän ulkopuolellakaan ei ole helppoa: mitä kauemmin nuori aikuinen on saanut toimeentulotukea, sitä todennäköisemmin hän on kärsinyt mielenterveyden ongelmista, ilmenee THL:n tutkimuksesta.

Erityisen tärkeää olisi tunnistaa riskit.

”Mielenterveyden häiriöt ovat kansallinen haaste, ja palvelujen saatavuuteen tulisi kiinnittää huomiota. Meillä on paljon laadukasta potentiaalia, josta tulisi pitää huolta. Laaja-alainen yhteistyö ongelman selättämiseksi olisi tärkeää. Monet arkipäiväiset teot, ihan pienetkin asiat ovat tärkeitä – ja siihen kiinnitetään opiskelijoiden mielenterveyspäivän avulla oivallisesti huomiota”, Luna summaa.

Lue lisää opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävän Nyyti ry:n sivuilta.