Mielenterveyspalvelujen käyttäjäkin voi saada vakuutuksia

​Terveydentila on keskeinen vakuutettavaan riskiin vaikuttava tekijä henkilövakuutuksissa. Vakuutuksia myönnettäessä vakuutusyhtiöt kohtelevat asiakkaitaan tasa-arvoisesti ja yhdenmukaisesti omien vastuunvalinnan periaatteidensa mukaan.​

Vastuunvalinnassa vakuutusyhtiöt arvioivat sitä, myönnetäänkö vakuutus, ja millä hinnalla ja ehdoilla. Yhtiöt noudattavat vastuunvalinnassa hyvää vakuutustapaa ja vakuutussopimuslakia. Riskiarviointi tehdään aina samojen periaatteiden mukaisesti, olipa kyse mielenterveysongelmista tai muista sairauksista ja vammoista.

Mielenterveyden keskusliiton tänään julkaiseman mielenterveysbarometrin mukaan mielenterveysongelmat voivat estää esimerkiksi sairauskuluvakuutuksen, lainaturvavakuutuksen tai henkivakuutuksen saannin. Vapaaehtoisissa vakuutuksissa vakuutusyhtiöllä on oikeus itse arvioida, mitä riskejä ja millaisin ehdoin ne vakuuttavat. Vakuutusyhtiöiden tuotteet ja vastuunvalinnan periaatteet eroavat toisistaan ja yhtiöt kilpailevat niillä.

Mielenterveysongelmat eivät kategorisesti estä vakuutuksen saantia ja Mielenterveyden keskusliiton barometrista selviääkin, että yli puolet mielenterveyspotilaista ja
-kuntoutujista on saanut haluamansa vakuutuksen. Lainaturvavakuutuksissa myöntöprosentti on huomattavasti suurempi. Vakuutus on myönnetty yli 70 prosentille hakijoista.

– Jos kyseessä on esimerkiksi lievä masennus, vakuutus voidaan usein myöntää. Samoin menetellään vaikeaan elämäntilanteeseen liittyvässä ohimenevässä kriisissä, kun hoitojakso on ohi, kertoo vakuutusasiantuntija Mari Pekonen-Ranta Finanssialan Keskusliitosta.

Esimerkiksi psykoterapia tai psykologipalveluiden käyttö ei yksinään vaikuta vakuutuksen myöntämiseen tai epäämiseen vaan vakuutusyhtiö arvioi silloin asiakkaan kokonaistilanteen.

Mielenterveysongelmilla on kuitenkin selvästi todettu syy-yhteys somaattisiin sairauksiin. Tämän vuoksi vakavammissa tapauksissa asiakkaalta edellytetään yleensä viiden vuoden oireetonta jaksoa ennen kuin vakuutus voidaan myöntää. Lievemmissä tapauksissa oireeton aika voi olla lyhyempi.

– Lähtökohtaisesti vakuutusyhtiöt haluavat myöntää vakuutuksia aina, kun se yhtiön omien vastuunvalinnan periaatteiden mukaan on mahdollista. Vakuutusyhtiöt seuraavatkin aktiivisesti diagnostisen tiedon sekä hoitomenetelmien kehitystä ja tarkistavat omia vastuunvalinnan periaatteitaan säännöllisesti. Mielenterveyspotilaiden ja –kuntoutujien osalta jotkut yhtiöt ovat viime aikoina lieventäneet käytäntöjään, Pekonen-Ranta toteaa.

Päätös vakuutuksen myöntämisestä tai epäämisestä tehdään aina lääketieteellisen riskiarvion perusteella ja siihen vaikuttaa myös haetun vakuutusturvan laatu sekä asiakkaan tapauskohtainen kokonaistilanne. Jos vakuutusyhtiö ei myönnä haetun mukaista vakuutusta, annetaan siitä asiakkaalle aina vakuutussopimuslain mukainen kirjallinen perustelu.

– Vastuunvalinta on sekä vakuutusyhtiön että asiakkaiden näkökulmasta tärkeää. Ilman sitä korvausmeno kasvaisi ja hinnat nousisivat, kun vakuutetuiksi valikoituisi suuremman riskin omaavia vakuutettuja. Tilanne olisi epäoikeudenmukainen myös vakuutettujen välillä, koska terveiden ja sairaiden ihmisten vakuutusmaksut olisivat samat, vaikka heidän riskinsä olisi hyvin erilainen, Mari Pekonen-Ranta selvittää.

Lisätiedot:
Vakuutusasiantuntija Mari Pekonen-Ranta, puh. 020 793 4213
Viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat