Mikä ihme on kertamaksuinen lisäeläkevakuutus?

Pitkään eläminen, niin toivottavaa kuin se onkin, voi olla taloudellinen riski. Iän myötä moni arkinen asia voi edellyttää apua. Tätä apua ei välttämättä ole ilmaiseksi tarjolla. Eläkevakuutukset on kehitetty pitkään elämisen taloudellista riskiä vastaan.

​Tehokkaimmillaan eläke on elinikäinen etuus, jonka avulla varmistetaan, että säästöt riittävät elämän loppuun saakka. Kertamaksuisessa lisäeläkkeessä eläkesijoitus tehdään yleensä yhdellä suurella suorituksella, esimerkiksi asunnon tai muun varallisuuden myynnistä kertyneellä voitolla. Kertamaksuinen lisäeläke olisi tarpeen etenkin heille, jotka eivät ole pitkäaikaisesti pystyneet, huomanneet tai halunneet säästää eläkettä varten.

Mistä tällaisia kertamaksuisia lisäeläkevakuutuksia sitten saa? Ei vielä mistään. Nykyinen verotuskäytäntö, jossa kertamaksuisesta eläkkeestä verotettaisiin sekä tuottoa että oman pääoman palautusta ei anna mahdollisuutta tarjota tällaista tuotetta. Rankaiseva verotus olisikin muutettava vähintään neutraaliksi, jolloin verotettaisiin vain eläkesijoituksen varsinaista sijoitustuottoa.

Katso FK:n verkkotoimittaja Jussi Karhusen kansantajuinen vlogi kertamaksuisesta eläkevakuutuksesta.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat