Mikä on kestävää ja ympäristöystävällistä, mikä ei – kohta se on määritelty

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päässeet sopuun kestävän yritystoiminnan määritelmästä. Finanssiala on jo pitkään kannattanut määrittelyn yhdenmukaistamista ja toivoo, että uudistus helpottaa sijoituspäätöksiä.

Ilmastonmuutoksen hillintä sijoittamalla on mahdollista etenkin institutionaalisille sijoittajille, kuten eläke- ja vakuutusyhtiöille sekä pankeille. Sijoittamisen kestävyysvaikutusten arviointiin on valmisteilla yhteinen EU-tason kriteeristö. Tämä kriteeristö on nyt ottanut askeleen, jota Finanssiala ry:n (FA) vastuullisuusasiantuntija Elina Kamppi luonnehtii isoksi.

”Kestävyyden luokitusjärjestelmä eli taksonomia muodostaa perustan monille muillekin meneillään oleville lakimuutoksille. On hyvä, että EU-tasoinen määritelmä etenee.”

Eurooppa-neuvoston mukaan ensimmäinen osa määritelmästä tarkentuu vuoden 2020 aikana. Suunnitelman mukaisesti sääntely on voimassa vuoden 2021 loppuun mennessä.

Neuvotteluissa soveltamisala laajentui komission alkuperäisestä ehdotuksesta. Velvoite raportoida määritelmän alaisista toimista koskee kaikkia suuria yrityksiä – ei vain finanssialaa. Kamppi uskoo, että järjestelmän merkitys yritysten kestävyyden arvioinnissa tulee tämän myötä suuremmaksi. Kestävyyttä määrittävää järjestelmää lähdettiin alkujaan valmistelemaan vain sijoituspäätösten apuvälineeksi.

”Määritelmän alainen toimi voi tarkoittaa esimerkiksi tehtaan piippuihin asennettuja hiilidioksidisuodattimia, jotka pienentävät yrityksen hiilijalanjälkeä. Lainsäädännön myötä yritys ilmoittaa toimintakertomuksessaan, kuinka suuri prosentti yrityksen liikevaihdosta koostuu määritelmän mukaisesta toiminnasta. Kun tämä prosentti kasvaa, yrityksen voi tulkita kehittyneen kestävämpään suuntaan”, Kamppi selittää.

Suomi edusti puheenjohtajamaana neuvostoa kolmikantaneuvotteluissa EU:n parlamentin ja komission kanssa. Parlamentin ja jäsenmaista muodostuvan neuvoston pitää vielä muodollisesti vahvistaa poliittinen sopu luokitusjärjestelmästä eli niin sanotusta taksonomia-asetuksesta.