Mikään ilotulite ei ole turvallinen

Ilotulitteista aiheutuu joka vuosi vakavia tapaturmia ja omaisuusvahinkoja, jotka voitaisiin välttää käyttämällä suojalaseja ja malttia ilotulitusta järjestettäessä.

Yleisimpiä ilotulitevahinkoja ovat silmävammat. Pidä huolta, että suojalasit ovat kunnolliset, ja huolehdi myös yleisön suojaamisesta. Parasta on hankkia hyvissä ajoin useita suojalaseja.

Silmävammat ovat puoliintuneet

Myönteistä viime aikojen kehityksessä on se, että vuosi sitten uuden vuoden tienoilla sattui kaikkiaan 20 hoitoa vaatinutta silmävammaa. Vuotta sitä ennen vammoja oli 27, ja vuosien 2008-2009 taitteessa jopa yli kaksinkertaisesti eli yhteensä 47 (Lähde: Suomen Silmälääkäriyhdistys ry).

Kehitys juontuu vuonna 2010 voimaan tulleista tiukennuksista eli pienten roomalaisten kynttilöiden ja pikkurakettien kiellosta, suojalasien käyttöpakosta, tulitusajan lyhentämisestä sekä tulitteiden luovutuskiellosta alle 18-vuotiaille.

– Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten turvallisuuteen voidaan todella vaikuttaa, toteaa johtaja Risto Karhunen Finanssiala ry:stä. Karhusen mukaan väestön asenteet ovat muuttuneet. Aiemmin suojalaseja käyttäviä pidettiin kummajaisina, mutta ei pidetä enää.

– On edelleen tärkeä muistaa, että turvallista ilotulitetta ei olekaan. Ilotulitteidenkin kanssa tapaturma sattuu todennäköisimmin päihtyneenä. Vältä siis ilotulitteiden käyttämistä runsaan alkoholin nauttimisen jälkeen. Tutustu käyttöohjeisiin ja mieti ilotulitusta etukäteen hyvissä ajoin, Karhunen tähdentää.

Valitse tulituspaikka huolellisesti

Valitse tulitteiden käyttöpaikka huolella niin, että käytöstä ei aiheudu vaaraa ihmisille, rakennuksille, ajoneuvoille eikä muullekaan omaisuudelle.

Sopivia paikkoja ovat syrjässä olevat aukeiden reunamat, kuten pellot, erilaiset kentät, isot tyhjänä olevat pysäköintialueet, vesialueet ja vastaavat alueet, jossa ilotulitteet voidaan suunnata turvalliseen suuntaan.

Älä koskaan sytytä sisätiloissa ulkokäyttöön tarkoitettuja ilotulitteita tai laukaise ilotulitteita asuinrakennuksen parvekkeelta tai ikkunasta.

Ilotulitteiden sallittu käyttöaika on uutena vuotena 31.12. klo 18 ja 1.1. klo 2 välillä. Useissa kunnissa ilotulitteiden käyttö on kielletty keskusta-alueilla. Pelastustoimen sivustolta löytyy lista kieltoalueista.

Suuntaa ilotulite turvallisesti

Kiinnitä erityistä huomiota rakettien suuntaamiseen turvalliseen suuntaan ja tulitteiden sytytystapaan. Sytytä tulite käsi suorana, hieman kyykistyen, eikä koskaan niin, että kasvot ovat tulitteen yläpuolella. Käytä sytytyspuikkoa, niin sytyttäminen onnistuu sujuvasti. Poistu sytyttämäsi tuotteen luota turvalliselle etäisyydelle.

Käytä sopivaa telinettä tai tukea rakettien ampumiseen. Rakettitelineitä voi hankkia ilotulitteiden myyntipisteistä. Älä käytä pulloja tai pelkkää lumihankea raketin ampumiseen: ne ovat huteria alustoja.

Käytä vain laillisia ilotulitteita

Älä muuntele tai yhdistele millään tavalla kaupasta saatavia tuotteita. Vakavimmat ilotuliteonnettomuudet aiheutuvat omatekoisista virityksistä. Älä myöskään yritä sytyttää uudelleen toimimatonta ilotulitetta. Odota vähintään 10 minuuttia ennen kuin menet toimimattoman tulitteen luo.

Toimimattoman tulitteen voi tehdä vaarattomaksi pitämällä sitä pitkään vesiämpärissä, jolloin ilotulite vettyy kunnolla.