Mikko Kuusela FA:n työeläkevakuutusasioista vastaavaksi johtajaksi

Filosofian tohtori ja vakuutusmatemaatikko (SHV) Mikko Kuusela aloittaa 1.1.2021 Finanssiala ry:ssä (FA) johtajana vastuualueenaan työeläkevakuutusasiat. Hän tulee työskentelemään FA:ssa varatoimitusjohtaja Esko Kivisaaren työparina.

Mikko Kuusela siirtyy tehtävään Finanssivalvonnan toimistopäällikön tehtävästä. Hän ei tee enää työeläkevakuutusyhtiöitä koskevia päätöksiä Finanssivalvonnassa. Kuusela on työskennellyt aiemmin muun muassa sosiaali- ja terveysministeriössä ylimatemaatikkona sekä Silta Oy:ssä vakuutustekniikan päällikkönä.