Miksei maan johto huomioi yrityksiä osaamisen ennakoinnissa?

Finanssialan oppilaitosten ja työnantajien perustama Finanssiakatemia kiikaroi finanssialan tulevaisuuteen ja työntekijöiden tulevaisuuden osaamiseen. Ministeritasolla hiljan koottu tulevaisuuspaneeli on idealtaan samansuuntainen, mutta unohtaa ammatillisen koulutuksen ja työelämän edustuksen.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut osaamisen tulevaisuuspaneelin, jonka tehtävänä on ennakoida koulutuksen muutostarpeita. Ministeri näkemyksenä on, että tulevaisuuden työelämässä tarvitaan laaja-alaista osaamista sekä kykyä ja halua oppia uutta. Näitä valmiuksia tulee tukea läpi koko koulutusjärjestelmän.

”Ministerin perustaman työryhmän tavoitteet ovat tärkeitä. Työelämän näkökulmasta se on nimityksiltään varsin virkamieshenkinen ja akateeminen”, toteaa Finanssiala ry:n tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen.

”On harmillista, että paneelista puuttuu sekä ammatillisen että ammattikorkeakoulujen edustus. Eri koulutusasteiden mukanaolo tukisi elinikäisen oppimisen tavoitteita. Huolestuttavinta on, että työryhmän edustuksesta uupuu myös elinkeinoelämän ääni. Yritykset ovat kuitenkin se paikka, jossa työtä enimmäkseen tehdään ja johon työssä tarvittavan osaamisen muutokset kohdentuvat”, Kallonen pohtii Finanssiakatemiasta saatujen kokemusten perusteella.

Finanssialan ennakointityö herätti

Finanssialalla toimivat yritykset ovat jo vuosien ajan tehneet ennakointityötä. Tulevaisuuden kyvykkyydet -tutkimus sekä Hyvinvoiva Finanssiala -projekti antoivat selkeän näkemyksen siitä, että henkilöstön osaamisella on suuri vaikutus alan tuottavuuteen ja työntekijöiden työhyvinvointiin.

Finanssialan rakenteet ja työ muuttuvat ja alalla tarvitaan jatkuvasti uudenlaista osaamista. Vahvistuvat osaamistarpeet, kuten asiakaspalvelu- ja myyntiosaaminen, sekä tietotekniikan hyödyntäminen painottuvat työn sisällössä. Samoin työnteon tavat muuttuvat. Mobiilityö yleistyy, etätyön johtaminen luo haasteita ja robotiikka sekä tekoäly muovaavat työn sisältöä jatkuvalla tahdilla.

Finanssiakatemia yhdistää työelämän tarpeet ja koulutuksen

Vastatakseen yhä nopeampaan muutostahtiin Finanssiala ry on perustanut Finanssiakatemian, joka on finanssialan työnantajien ja alan oppilaitosten yhteistyöverkosto. Oppilaitosyhteistyön keskeisimpinä tavoitteina on yhdistää työelämän tarpeet oppilaitosten opetukseen sekä kertoa, millaista osaamista alalla tarvitaan.

Yhteistyö tukee oppilaitoksia opetussuunnitelmien teossa ja tarjoaa myös opiskelijoille suoran yhteyden alan työpaikkoihin. Tuloksia haetaan käytännön yhteistyössä erillisissä työryhmissä.

Finanssiakatemian verkosto on suorin, tehokkain ja toimivin keino varmistaa alalle tulevan henkilöstön osaaminen. Lisäksi uuden yhteistyömallin tavoitteena on tukea nykyisen henkilöstön osaamista alati muuttuvassa työelämässä.

Finanssiakatemian verkostoon kuuluvat Finanssiala ry:n jäsenet sekä keskeisimmät alalle kouluttavat oppilaitokset ammatillisista oppilaitoksista, ammattikorkeakouluista ja yliopistoista sekä täydennyskoulutuspuolelta.