Miksei sähköliedessä ole töpseliä?

Finanssialan Keskusliitto (FK) kannattaa äskettäin lausuntokierroksella olleita ehdotuksia sähköasennusten uusiksi standardeiksi. FK kuitenkin kysyy, miksei sähkölieden asennusta voisi muuttaa sellaiseksi, että lieden voisi kytkeä pistorasiaan ilman sähkömiehen apua.

SFS 6000 -sarjan uusissa kansallisissa standardeissa myös suositellaan liesiturvalaitteen käyttöä. Tällä hetkellä sähköliesi asennetaan kiinteällä sähköliitoksella talon sähköverkkoon ja turvalaite siihen väliin. Työhön tarvitaan sähköasentaja. Jos sähköliesi liitettäisiin pistokkeella, asukkaan olisi helppo itse liittää liesiturvalaite sähkölieden pistokkeen ja pistorasian väliin.

Liesiturvalaite havaitsee hellalla ruoanlaitossa tapahtuvan vaaratilanteen ja ilmoittaa siitä äänimerkillä kokkaajalle. Kaikki eurooppalaisen SFS-EN 50615-standardin mukaiset uudet liesiturvalaitteet myös katkaisevat liedestä automaattisesti virran, jos hälytykseen ei reagoida

”Pistokekytkennän helppous voisi alentaa kuluttajan kynnystä hankkia uusi parempi hella ja samalla siihen liesiturvalaite. Se kohentaisi turvallisuutta,” sanoo Finanssialan Keskusliiton johtava asiantuntija Petri Mero.

Liesi tulisi voida liittää sähköverkkoon teollisuuskäyttöön tarkoitetun voimapistokytkimen kautta joko liesiturvalaitteella tai ilman.

Rasva syttyi tuleen!

Suomessa tilastoidaan vuodessa noin tuhat sähkölieteen liittyvää tulipaloa. Palon syynä ei juuri koskaan ole tekninen vika, vaan käyttäjän unohdus tai osaamattomuus.

”Liesiturvalaite tuo lisäturvaa paitsi vanhuksille ja muistisairaille myös lapsiperheille. Laitteen kanssa on paljon matalampi kynnys antaa lapsen opetella kokkaamaan liedellä”, Mero pohtii.

Tulevaisuudessa liesiturvalaiteteknologian tulisi olla sisäänrakennettuna sähkölieteen. Uuden lieden ostajan ei enää tarvitsisi pohtia, ostaako turvalaitetta vai ei.

Uusia standardeja on valmistellut sähköteknisen alan standardointijärjestö SESKO.