Miksi pankki kysyy asiakkaan poliittisesta vaikutusvallasta?

Oletko törmännyt pankissa asioidessasi erikoiselta tuntuvaan pankin toimihenkilön kysymykseen: oletko sinä tai perheenjäsenesi poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö? Kysymys tuntuu oudolta ja kenties tungettelevalta. Mitä pankki sillä tiedolla tekee ja miten kysymykseen ylipäätään pitäisi suhtautua?

​Pankki ei kysy asiasta kiusatakseen tai tunkeillakseen, vaan täyttääkseen rahanpesulain (Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä) vaatimukset. Lain tarkoituksena on ehkäistä rikollisesti hankittujen varojen muuntamista – ”pesemistä” – lailliseksi sekä varojen kanavoimista terroristisiin tarkoituksiin.

Sääntelyn juuret ovat kansainväliset ja ne näkyvät erityisesti tässä yhteydessä: lainsäätäjän silmissä vaikutusvaltainen asema tarjoaa poikkeuksellisia mahdollisuuksia vaikkapa lahjusten vastaanottoon ja niiden alkuperän piilottamiseen.

Vuonna 2008 säädetyssä laissa sanotaan, että pankin ja muiden laissa tarkoitettujen ilmoitusvelvollisten on ennen asiakassuhteen perustamista selvitettävä, toimiiko asiakas tai onko hän toiminut toisessa valtiossa merkittävässä julkisessa tehtävässä tai onko hän kenties tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani.

Merkittävällä julkisella tehtävällä tarkoitetaan esimerkiksi valtionpäämiehen, ministerin, kansanedustajan, suurlähettilään, kenraalikuntaan kuuluvan upseerin tai valtionyrityksen toimitusjohtajan tehtäviä – eli aktiivinenkaan paikallispolitiikassa toimiminen ei lain soveltamisedellytyksiä täytä. Nykyisellään laki ei myöskään koske kotimaisia merkittävässä poliittisessa asemassa olevia henkilöitä. Tältä osin tilanne kuitenkin tullee muuttumaan parhaillaan EU-parlamentin käsittelyssä olevan IV:n rahanpesudirektiivin myötä.

”Kaikkien kannalta yksinkertaisinta olisi, jos edes EU-alueella päästäisiin siihen, että jäsenvaltiot ylläpitäisivät rekistereitä omista poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistään, joista tiedot sitten tarpeen mukaan voitaisiin tarkistaa. Kun tällaista ei ole, pankeilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin kysyä asiakkailtaan, ovatko nämä lain tarkoittamia poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä,” kertoo Finanssialan Keskusliiton johtava asiantuntija Mika Linna. ”Laki on kömpelö ja ajaa pankkeja asiakkaiden kanssa kiusallisiin tilanteisiin, mutta tältä osin pankit ovat puun ja kuoren välissä eikä parempaakaan vaihtoehtoa ole,” Linna selventää.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat