Miljardit pyjaman taskussa – reportaasi hoivan rahoittamisesta ilmestynyt

"Miljardit pyjaman taskussa” on Finanssialan Keskusliiton tilaama vastavalmistunut reportaasi vanhuuden hoivatarpeen vapaaehtoisesta omasta rahoittamisesta. Reportaasiin on kirjattu myös kokemuksia palvelusetelien käytöstä Suomessa.

Vanhuuden sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoittaminen sellaisena kuin hyvinvointivaltiot ovat siihen sitoutuneet, ei jatkossa ole mahdollista nykyisellä veropohjalla ja eläkekertymällä. Reportaasissa pohditaan eri asiantuntijoiden, vaikuttajien ja senioreiden suulla, kuinka ikääntyvä väestö voisi käyttää omaa varallisuuttaan yhteiskunnan tarjoaman hoivan täydennyksenä. ”Maailma on muuttunut siitä kun tämä systeemi rakennettiin. Yksityisten kotitalouksien resurssit ovat kasvaneet, julkisen sektorin suhteelliset resurssit kaventuneet. Kaikki on muuttunut ja perusteet eivät ole entisinään enää voimassa”, totesi haastateltavana ollut kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho Työ- ja elinkeinoministeriöstä. Reportaasi on Newsbrokers Oy:n laatima ja perustuu toimittajien Mika Horellin, Jukka Keiteleen ja Pekka Paunion valitsemiien henkilöiden haastatteluihin ja tiedonhankintaan. Reportaasi on syntynyt haastattelujen ja reportaasissa mainittujen lähteiden perusteella. Tilaajan osuus on rajoittunut aiheen ja työn laajuuden määrittelyyn.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat