Miljoonalla suomalaisella rahastosijoituksia

Rahastosijoittaminen on kasvattanut suosiotaan vuoden sisällä. Finanssialan Keskusliiton (FK) Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat –tutkimuksen mukaan jo noin miljoona suomalaista omistaa rahastoja. Rahastosijoittajien osuus FK:n kyselyyn vastanneista on noussut 24 prosenttiin, mikä on viisi prosenttiyksikköä edellisvuotta enemmän.

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin huhtikuussa nettomääräisesti peräti 924 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Rahastojen yhteenlaskettu arvo nousi kuun lopussa kaikkien aikojen ennätykseen, 78 miljardiin euroon.

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin pitkän koron rahastoihin, jotka keräsivät nettomerkintöjä yhteensä 726 miljoonaa euroa. Osakerahastoihin sijoitettiin 414 miljoonaa euroa. Lyhyen koron rahastoista puolestaan lunastettiin nettomääräisesti 400 miljoonaa euroa.

milj. EUR Nettomerkinnät, huhtikuu 2014 Nettomerkinnät, tammi-huhtikuu 2014 Pääoma 30.4.2014
Osakerahastot 414 121 28 739
Yhdistelmärahastot 196 843 11 819
Pitkän koron rahastot 726 1 703 24 485
Lyhyen koron rahastot -400 -653 11 477
Vaihtoehtoiset rahastot -12 47 1 511
Yhteensä 924 2 062 78 030

Kehittyvien markkinoiden osakerahastoissa pitkään jatkunut lunastusten virta kääntyi huhtikuussa positiiviseksi, kun niihin sijoitettiin nettomääräisesti 213 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Kehittyvien markkinoiden rahastot sisältävät kuitenkin hyvin erilaisia maita, joiden kehitys on ollut erisuuntaista. Venäjälle ja Itä-Eurooppaan sijoittavista osakerahastoista on lunastettu varoja, kun taas esimerkiksi Kiinan ja Latinalaisen Amerikan kohteet ovat houkutelleet uusia sijoituksia.

Osakerahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, huhtikuu 2014 Nettomerkinnät, tammi-huhtikuu 2014 Pääoma 30.4.2014 12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi -25 -315 4 481 22,7 %
Pohjoismaat 21 62 3 562 19,1 %
Eurooppa 22 -107 5 319 15,0 %
Pohjois-Amerikka 155 442 3 239 13,1 %
Japani -1 31 487 -9,3 %
Tyynenmeren alue 2 -1 258 -6,4 %
Kehittyvät markkinat 213 -207 4 996 -7,9 %
Maailma 23 122 5 401 10,3 %
Toimialarahastot 4 94 997 10,8 %
Yhteensä 414 121 28 739

”Kehittyvien markkinoiden osakerahastojen suosioon on vaikuttanut todennäköisesti muun muassa Kiinan hallituksen elvytyslupaukset pienyrityksille ja investointeihin, sekä jo suhteellisen mataliksi painuneet arvostustasot”, arvio analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastoista tuotti huhtikuussa parhaiten Suomeen sijoittava rahastoluokka 22,7 prosentin vuosituotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,59). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät kehittyville maille sijoittavat rahastot, joiden nettomerkinnät olivat yhteensä 387 miljoonaa euroa. Kehittyvien maiden pitkän koron rahastoissa on tapahtunut sama positiivinen käänne kuin kehittyvien markkinoiden osakerahastoissa.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista menestyi parhaiten euroalueen korkean riskin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka. Sen keskimääräinen vuosituotto oli 7,9 prosenttia ja Sharpen luku 3,4.

Pitkän koron rahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, huhtikuu 2014 Nettomerkinnät, tammi-huhtikuu 2014 Pääoma 30.4.2014 12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR 26 98 5 211 2,5 %
Luokitellut yrityslainat EUR 180 822 9 119 3,1 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR 11 -69 2 337 7,9 %
Valtioriski maailma 2 -39 206 -9,8 %
Luokitellut yrityslainat maailma 93 390 3 995 -0,7 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma 28 81 1 504 3,5 %
Kehittyvät markkinat 387 420 2 112 -7,3 %
Yhteensä 726 1 703 24 485

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat