Miljoonavoimalat suojattavissa sammutuslaitteistolla

Tuulivoimaloiden paloturvallisuutta voidaan parantaa helposti automaattisilla sammutusjärjestelmillä. Suomeen rakennetaan lähivuosina satoja korkeuksiin nousevia tuulivoimaloita, joiden sammuttaminen palon sattuessa on lähestulkoon mahdotonta. Sammutusjärjestelmien asentaminen on jokaisen tuulivoimalarakentajan oma päätös.

”Suurin tuulivoimalaa koskeva paloriski on konehuoneen palaminen”, sanoo Finanssialan Keskusliiton johtava asiantuntija Petri Mero. Mikäli konehuone vaurioituu kokonaan, tippuu voimala pois pelistä useiksi kuukausiksi. Vaihteistoilla, generaattoreilla ja muuntajilla on pitkät toimitusajat ja käyttökatkot voivatkin venyä jopa 9–12 kuukauteen. Lisäksi osien asentamiseen tarvitaan korkeita nostureita ja merituulivoimalan ollessa kyseessä asennuslaiva. Niiden saatavuus saattaa niin ikään aiheuttaa viivytyksiä. ”Yhden tuulivoimalamegawatin rakentaminen maksaa noin 1,4 miljoonaa euroa. Suomessa rakennetaan tällä hetkellä jopa 3,6 megawatin tuulivoimaloita, joten laitteissa on kiinni paljon rahaa”, Mero kertoo.

Palokunta nostaa kädet pystyyn

Jos voimalassa syttyy tulipalo esimerkiksi salamaniskun, konerikon tai vaikkapa viallisen sähköasennuksen vuoksi, on tilanne ilman automaattista sammutuslaitteistoa melko toivoton. ”Palokunnat ovat käytännössä avuttomia, sillä nostotikkailla ei yllä yli sadan metrin korkeudessa oleviin konehuoneisiin. Sitä paitsi voimalasta putoavat palavat osat aiheuttavat sammuttajille melkoisen riskin”, Mero listaa. ”Ilmasta sammuttaminen helikopterilla on niin ikään poissuljettu, sillä voimaloiden konehuoneet ovat umpinaisia ja pyörivät lavat estävät lähelle lentämisen.” Maalla sijaitsevat tuulivoimalat voivat palaessaan myös sytyttää ympärillä olevaa metsää palamaan. Palotilanteissa palokunnat ovatkin keskittyneet suojaamaan tuulivoimalan ympäristön ja estämään palon leviämisen. Merituulivoimalat taas ovat maavoimaloita enemmän oman onnensa nojassa. ”Automaattiset sammutusjärjestelmät toisivat turvaa voimalarakentajille, kun kyseessä on kuitenkin miljoonaluokan investointi. Sammutustekniikka on jo olemassa: vesisumulla, hiilidioksidilla tai inerttikaasuilla toimivia sammutusjärjestelmiä voidaan asentaa voimaloihin”, Mero kertoo. Inerttikaasut laskevat ilman happipitoisuutta niin alas, että palaminen loppuu. Suomen tuulivoimayhdistyksen mukaan Suomen tuulivoimakapasiteetti kaksinkertaistuu parin seuraavan vuoden aikana. Senkin jälkeen kasvun arvioidaan jatkuvan voimakkaana. Finanssialan Keskusliitto on voimaloiden määrän kasvun myötä julkaissut juuri tuoreen tuulivoimaloiden vahingontorjuntaohjeen.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat