Millä perustein kaupallisen alan osaaja valitsee työnantajansa?

Kaupallisen alan osaajien mielestä tärkeimmät työpaikanvalintakriteerit ovat mielenkiintoiset työtehtävät, hyvä palkkataso ja työpaikan ilmapiiri. Finanssiala tarjoaa näitä kaikkia. Tiedot selviävät T-median tekemästä tutkimuksesta.

”Finanssiala on näillä kriteereillä katsottuna erittäin potentiaalinen työllistäjä. Esimerkiksi vakuutusalalla on erittäin mielenkiintoisia, uusia työtehtäviä tarjolla, kun vakuutus tuotteena on luomassa nahkaansa digitalisaation ja asiakaskäyttäytymisen muutosten myötä. Nuorten keskuudessa vakuutusala ei vain nouse kovin herkästi mieleen varteenotettavana työllistäjänä”, Finanssialan Keskusliiton tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen pohtii.

Kallosen mukaan finanssialalla kaivataan monipuolista osaamista ja erilaista taustakoulutusta.

”Viime vuonna alalle palkattujen joukossa oli muun muassa insinöörejä, tietotekniikan osaajia, matkailu- ja ravitsemisalan tai terveydenhoitokoulutuksen käyneitä”, Finanssialan Keskusliiton tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen kertoo.

Ammattikorkeakoulun suosio yliopistoon nähden laskussa

T-median Kun koulu loppuu -tutkimus kertoo ammattikorkeakoulun suosion laskeneen lukiolaisten keskuudessa ennätysmäisesti. Lukiolaisista 79 prosenttia on ajatellut jatkavansa lukion jälkeen yliopistoon, kun vain 39 prosenttia on ajatellut myös ammattikorkeakouluopintoja.

”Ero yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen suosion välillä ei ole koskaan ollut näin suuri”, T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka kertoo. Vielä viisi vuotta sitten 73 prosenttia pohti yliopistoa ja 55 prosenttia ammattikorkeakoulua. ”Ammattikorkeakoulu on varteenotettava väylä työelämään. Mikäli ammattikorkeakoulun suosio jatkaa heikkenemistään, vaikuttaa se tulevien amk-opiskelijoiden opiskelumotivaatioon ja kykyyn opinnoissa etenemiseen”, Leinikka toteaa.

Tarja Kallosen mukaan tradenomit ovat finanssialalla haluttua työvoimaan.

”Tradenomien määrä on vuosittain kasvanut tasaisesti ja heillä on sellaista monipuolista osaamista, jota tarvitaan hyvässä asiakaspalvelussa ja erilaisissa asiantuntijatehtävissä” , Kallonen sanoo.