Millaista on tulevaisuuden työ finanssialalla?

Hyvinvoiva finanssiala -hanke selvitti kyselytutkimuksella mitä suomalaiset asiakkaat odottavat finanssialalta. Tutkimuksessa selvitettiin myös sitä miten finanssialan henkilöstö kokee työelämää ja omaa työtään kohtaavat muutokset.

​Muuttuva työ finanssialalla -tutkimuksen toteutti T-Media ja siihen vastasi 1000 15-70 -vuotiasta suomalaista ja 3019 finanssialalla työskentelevää. Kyselyt toteutettiin samanaikaisesti molemmille kohderyhmille tammikuun lopussa.

Tutkimuksen tulokset on nyt koottu yhteen ja ne löytyvät julkaisusta Muuttuva työ finanssialalla.

Tutkimuksen tilasi Hyvinvoiva finanssiala -hanke, jossa ovat mukana kaikki alan liitot, eli Ammattiliitto Nousu ry, Ammattiliitto Pro ry, Vakuutusväen Liitto VvL ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry sekä Finanssialan Keskusliitto. Yhteistyöstä on sovittu työmarkkinaneuvottelujen yhteydessä.

Hankkeen tavoitteena on lisätä finanssialan työhyvinvointia, tuottavuutta ja kilpailukykyä. Finanssialan työnantaja- ja työntekijäliittojen lisäksi hankkeen rahoittajia ovat SITRA ja Työsuojelurahasto. Hanke sisältyy Työelämä 2020 -ohjelmaan.

Lisätietoja tutkimustuloksista:
Tutkimusjohtaja Sari Maunula, T-Media
puh. 050 409 1543
sari.maunula@t-media.fi