Ministeriö haluaa vahvistaa rahoitusalan toimintaa poikkeusoloissa

Valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän uudistamaan lainsäädäntöä, jolla varmistetaan rahoitusalan toiminta poikkeusoloissa. Ministeriö linjaa, että rahoitusalan yritysten toiminnan jatkumisen turvaaminen on välttämätöntä myös kriisitilanteissa ja ala tuottaa yhteiskunnalle elintärkeitä palveluita.

”Muuttunut turvallisuustilanne ja teknologian kehityksen tuomat uudet haavoittuvuudet on otettava vakavasti. Yhteiskunnan keskeisten osien toimivuudesta ei voida tinkiä kriisitilanteessakaan. Kansalaisten arki on turvattava vaikeissakin olosuhteissa”, perustelee valtiovarainministeri Petteri Orpo tiedotteessa.

Valtiovarainministeriön mukaan viranomaisten kyky ohjata rahoitusalan yritysten varautumista poikkeusoloihin on osoittautunut puutteelliseksi. Ministeriön näkemys ei vastaa rahoitusalan kantaa. Eurooppalaisessa ja jopa globaalissa mittakaavassa suomalaiset finanssipalvelut ovat osoittautuneet luotettaviksi, turvallisiksi ja kustannustehokkaiksi. Myöskään tilanteita, joissa suomalaisen rahoitusalan toimintakyky olisi ollut uhattuna, ei ole esiintynyt.

Työryhmään kuuluu Finanssialan Keskusliiton johtava asiantuntija Mika Linna. Työryhmän tehtävänä on valmistella lainsäädäntöön muutokset, joilla vahvistetaan viranomaisten toimivaltuuksia ohjata varautumista poikkeusoloihin. Finanssialan näkemyksen mukaan poikkeusoloja koskeva sääntely on ajan tasalla eikä tarvetta alan sääntelytaakan kasvattamiseen ole.