Mitä esteitä on sähköisemmän Suomen tiellä?

Suomalaisessa lainsäädännössä on edelleen esteitä entistä sähköisempien palvelujen Suomelle. Finanssialan Keskusliiton (FK) mielestä kansalaisten sähköiset palvelut paranisivat ja digitaaliselle liiketoiminnalle tulisi otollisemmat olosuhteet, mikäli lakeja ja käytäntöjä muutettaisiin. Tuoreelta eduskunnalta vauhditusta kaipaavat erityisesti sähköinen asunto-osakerekisteri ja terveydentilatietojen välittäminen sähköisissä tietojärjestelmissä.

FK on koonnut sähköisiä palveluja edistäviä toimia ja lakimuutoksia yhteen. Lista on toimitettu Kilpailu- ja kuluttajavirastolle, joka kokoaa yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa selvitystä digitaalisen liiketoiminnan esteistä. FK:n näkemyksen sähköisemmästä Suomesta voi tiivistää seuraavasti:

  1. Tietoja on voitava säilyttää sähköisissä rekistereissä ja hyödyntää niitä.
  2. Asioita on voitava hoitaa sähköisesti.
  3. Se, mikä on sallittua lähettää paperilla, pitäisi olla sallittua lähettää myös sähköisesti.

Yksi keskeinen kehityskohde on sähköinen asunto-osakerekisteri, jota on kaavailtu Suomeen jo vuosia. Tällä hetkellä asunto-osakkeet ovat paperisessa muodossa, eikä ajantasaisia asunto-osakeyhtiöitä ja asunto-osakkeita koskevia tietoja ole saatavissa kootusti mistään. Tiedot olisi koottava ajantasaisina yhteen paikkaan, jota voisivat hyödyntää useat tahot. Sähköisen asunto-osakerekisterin kivijalka on säädettävä laissa. Uudet säännöt tarvitaan esimerkiksi tietojen hyödyntämiseen, paperivaatimuksista luopumiseen ja rekisterin perusvaatimuksiin.

”Sähköisestä asunto-osakerekisteristä hyötyisivät monet. Asunnon omistajat eli tavalliset kansalaiset helpottuneena kaupankäyntinä, viranomaiset, isännöitsijät, kiinteistönvälittäjät ja tietysti finanssiyritykset, jotka tarjoavat asuntolainaa ja kotivakuutuksia”, luettelee Finanssialan Keskusliiton johtava lakimies Elina Kirvelä.

Toinen kehityskohde on potilastietojen välittäminen sähköisissä rekistereissä, mitä olisi syytä vauhdittaa. ”Joissakin tapauksissa julkisen terveydenhuollon yksiköistä ei nykylainsäädännön mukaan voi lähettää vakuutusyhtiölle tietoja sähköisesti, vaan ne on pakko lähettää paperilla. Tämä aiheuttaa kaikille osapuolille hankaluuksia ja kustannuksia. Sähköistämistä on tapahtunut, mutta kaikkea ei vielä voi toimittaa sähköisesti”, kertoo Finanssialan Keskusliiton kehityspäällikkö Timo Tuominen.

FK:n toive on, että kansallinen ja EU-sääntely sekä viranomaiset edistäisivät finanssialan palveluiden tarjoamista myös sähköisiä kanavia käyttäen. Jos asiakas haluaa asioida sähköisesti, kaikki lainsäädännön mukaan kirjallista menettelyä vaativat toimet pitäisi voida toteuttaa myös sähköisissä palveluissa. ”Selkeä linjaus kirjallisen ja sähköisen muodon tasavertaisuudesta selkiyttäisi finanssialan menettelytapoja ja parantaisi asiakaspalvelua”, toteaa Finanssialan Keskusliiton johtava lakimies Pia Santavirta.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat