Mitä jos elämä yllättää ja toimintakykysi pettää?

Kun väestö ikääntyy, kasvaa myös avun tarve asioiden hoitamiselle. Asioiden hoito voidaan järjestää esimerkiksi edunvalvojan määräämisen tai edunvalvontavaltuutuksen vahvistamisen avulla. Asia ei koske pelkästään ikääntyneitä, sillä oma toimintakyky voi heiketä esimerkiksi sairauden tai onnettomuuden seurauksena jo nuorella iällä. Kuva: Teemu Kuusimurto-Keksi

Kuusi faktaa edunvalvontavaltuutuksesta

  • Valtakunnallinen Omissa käsissä -kampanja nostaa esiin edunvalvontavaltuutuksen tärkeyden.
  • Digi- ja väestötietovirasto kymmenine kumppaneineen haluaa kannustaa jokaista suomalaista edunvalvontavaltakirjan tekemiseen. Myös Finanssiala ry nimi on kampanjassa mukana.
  • Listasimme kuusi faktaa, miksi edunvalvontavaltuutus on hyvä tehdä ajoissa.

Digi- ja väestötietoviraston, oikeusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön toukokuussa 2022 lanseeraamassa Omissa käsissä -kampanjassa on mukana Finanssiala ry:n lisäksi yli 70 toimijaa. Mukana ovat muun muassa Fine Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, HOK-Elannon lakipalvelu, Kela, Lexly Oy, Muistiliitto, POP Pankki ja YTK-yhdistys. Kaikki kampanjassa mukana olevat organisaatiot löytyvät omissakäsissä.fi -sivustolta.

1. Arki on arvaamatonta.

Edunvalvonnasta puhutaan usein ikääntyvien ja muistisairaiden kohdalla, mutta sairauskohtaus, tapaturma tai onnettomuus voi yllättää kenet tahansa. Kuka sinun asioitasi hoitaa, jos et itse siihen kykene? 

2. Edunvalvontavaltuutus kuuluu suomalaisen ”tärkeiden papereiden” -kansioon.

Edunvalvontavaltuutus on valtakirja, jolla voi valtuuttaa luotetun henkilön hoitamaan omaan talouteen ja terveyteen liittyviä asioita. Jos oma toimintakyky heikkenee, valmis valtakirja toimitetaan viranomaiselle. Sen jälkeen kun Digi- ja väestötietovirasto on vahvistanut valtuutuksen, valtuuttamasi luottohenkilö saa oikeuden hoitaa asioitasi. 

3. Pidä asiat omissa käsissä.

Edunvalvontavaltuutuksella varmistat, että sinulle tärkeät asiat pysyvät omissa käsissäsi silloinkin, kun et itse pysty päätöksiä tekemään. Edunvalvontavaltakirja tulee tehdä ennen toimintakyvyn menetystä. Jos lääkäri toteaa henkilön olevan edunvalvojan tarpeessa, edunvalvontavaltuutuksen tekeminen voi olla jo myöhäistä. 

4. Ajattele läheisiäsi.  

Edunvalvontavaltuutus helpottaa läheistesi tilannetta. Moni luulee, että puoliso tai aikuiset lapset voivat tarvittaessa hoitaa sujuvasti toisen asioita tai yhteistä omaisuutta. Näin ei kuitenkaan ole. Valtuutettuna luottohenkilönä he voivat hoitaa arkisia asioitasi, kuten maksaa laskuja, sulkea puhelinliittymän, solmia vuokrasopimuksen tai hakea eläkettä puolestasi. Ilman edunvalvontavaltuutusta sinulle määrätään edunvalvoja viranomaisen taholta, ja koko prosessi on kestää kauemmin. 

5. Edunvalvontavaltakirjassa määrität miten asioitasi hoidetaan.

Edunvalvontavaltakirjassa määritellään tarkkaan asiat, jotka valtuutus kattaa. Taloudellisilla asioilla tarkoitetaan tavallisten arkipäiväisten raha-asioiden hoitamisen lisäksi esimerkiksi omaisuuden hoitoa ja sen realisointia. Henkilöä koskevat asiat kytkeytyvät puolestaan asumiseen, hoivaan ja lääketieteelliseen hoitoon. Valtakirjaan nimetään valtuutettu eli luottohenkilö, joka saa hoitaa asioitasi. Voit myös määritellä miten valtuutetun toimintaa valvotaan.  

6. Valtakirja on virallinen asiakirja, joka kannattaa laatia huolella.

Jokaisen edunvalvontavaltakirja on yksilöllinen. Siksi asiakirjan tekemistä varten ei ole olemassa yhtä valmista mallipohjaa, joka sopisi kaikille. Apua on saatavilla asianajo- ja oikeusaputoimistoilta, lakiasiantoimistoilta, pankeista sekä järjestöistä. Tutustu Omissa käsissä -kampanjan tuen tarjoajiin.