Moninaisuus on paitsi rikkaus, myös kilpailuetu

Moninaisuudessa ei ole kyse korulauseista. Kyse on paitsi historian oikealla puolella olemisesta, myös liiketoiminnan kovasta ytimestä. Erilaisten kokemusten tunnistaminen yrityksen toiminnassa ja johtamisessa luovat kilpailuedun. Vastaavasti, mikäli esimerkiksi työyhteisön jäsenillä on kovin samankaltainen tausta ja ominaisuudet, jää potentiaalia ja arvokkaita näkökulmia hyödyntämättä.

​Sateenkaaren kaikkien värien tunnistaminen on viisautta myös finanssialan yrityksissä. Danske Bank uutisoi elokuussa, että pankissa työskentelevillä sateenkaariperheiden vanhemmilla on nyt yhtäläiset oikeudet palkalliseen vapaaseen, vaikka eivät olisikaan lapsen biologisia tai adoptiovanhempia.

”Kaikilla työntekijöillämme tulee olla mahdollisuus jäädä perhevapaalle tullessaan vanhemmaksi – riippumatta heidän sukupuoli-identiteetistään, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai ei-biologisesta suhteestaan lapseen”, sanoo Danske Bankin HR-johtaja Karsten Breum tiedotteessa.

Finanssialan yrityksistä Nordea ja Varma ovat tänäkin vuonna Helsinki Priden virallisia yhteistyökumppaneita. Kulkue ja puistojuhla toteutetaan tänä vuonna hybridinä verkossa ja ulkona. Tapahtumasivuille luodaan verkkokulkue kumppaniyhteisöille ja -organisaatioille, johon myös yksityiset ihmiset voivat liittyä.

Nordea on perustanut erilaisia työryhmiä edistämään yhdenvertaisuutta ja monimuotoista työympäristöä sekä tuomaan esille erilaisten vähemmistöjen näkökulmaa. Nordean asiakkaille viikko näkyy muun muassa mahdollisuutena tilata maksutta sateenkaaren värein koristeltu maksukortti.

”Pelkkä syrjinnän torjunta ei pelkästään riitä. On nähtävä monimuotoisuuden hyödyt – myös työelämässä. Luovuus ja tehokkuus kasvavat, kun työyhteisössä on erilaisia ihmisiä ja jokainen pystyy olemaan oma itsensä ja siten antamaan parhaansa”, sanoo Nordean henkilöstöjohtaja Sini Kivekäs.

Varmassa on kehitetty esimerkiksi palkkauksen läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta, sukupuolten välistä tasa-arvoa urakehityksessä ja monimuotoisuuden lisäämistä. Tänä vuonna Varma toteutti myös uuden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita käsittelevän verkkokurssin. Koulutukset koko henkilöstölle sekä keskustelun ylläpitäminen ovat tärkeässä roolissa.

”Tärkeintä on, että asiasta keskustellaan suomalaisilla työpaikoilla. Ei riitä, että tehdään näkyvä markkinointikampanja tai todetaan lakonisesti kaikkien olevan tervetulleita meille. Keskustelemalla ja henkilöstöä sekä esimiehiä valmentamalla lisätään tietoa ja ymmärrystä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Samalla vahvistetaan psykologista turvallisuutta ja tunnistetaan mahdollisia esteitä, joita vähemmistöt työpaikoilla kohtaavat”, sanoo Katri Viippola, Varman HR:stä, vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaava johtaja.