Monipuoliset rahoituskanavat kannustavat yrittäjyyteen

Finanssialan Keskusliitto suhtautuu myönteisesti eri rahoitusmuotojen
kehittämiseen, rahoituksen saatavuuden parantamiseen sekä talouden kasvun
tukemiseen yrittäjyyteen kannustamalla.

”Pidämme kuitenkin tärkeänä, että eri rahoitusmuodot ovat säänneltyjä tasapuolisten kilpailunedellytysten ja sijoittajansuojan toteutumisen turvaamiseksi. Sääntely luo aina kustannuksia ja sääntelemättömänä vaihtoehtoista rahoitusta tarjoavat tahot saattavat päästä parempaan kilpailuasemaan säänneltyjen tahojen kustannuksella”, lakimies Johanna Palin FK:sta toteaa.

Lisäksi vaihtoehtoiseen rahoitukseen, esimerkiksi joukkorahoitukseen, osallistuvilla sijoittajilla – jotka yleensä ovat piensijoittajia – tulee olla samantasoinen suoja kuin muissa sijoitusmuodoissa.

”Kaikkiaan EU-lainsäätäjän on lopetettava markkinoiden toimintaa heikentävien vero- ja muiden sääntelyhankkeiden valmistelu. Näitä ovat etenkin rahoitusmarkkinavero (Financial Transaction Tax, FTT) ja pankkien rakennerajoitukset”, Johanna Palin kertoo.

Sijoittajien tiedonsaanti varmistettava

”On tärkeää, että sijoituspäätökset tehdään riittävän laajan ja oikean informaation perusteella, jotta vältytään riskien aliarvioinnilta ja siten niiden alihinnoittelulta. Toimilupa ja valvonta ovat sääntelyssä keskeisimpiä, mutta edellytyksiä voitaisiin asettaa esimerkiksi myös rahoitettavien yritysten koolle, tilinpäätösten laatimiselle ja rahoituksen välittäjän vastuulle. Sääntelyn ja vaadittavan dokumentaation on oltava oikeasuhtaista lainan kokoon tai kerättävään pääomaan nähden”, Palin kertoo.

Uhkana on, että mahdollinen väärinkäytös vaihtoehtoisissa rahoitusmuodoissa, ollessaan riittävän suuri, aiheuttaisi merkittäviä tappioita sijoittajille ja johtaisi markkinahäiriön syntyyn. Tämä puolestaan vaikeuttaisi muita rahoitushankkeita sekä mahdollisesti heijastuisi kielteisesti myös muualle rahoitusmarkkinoilla.

Parhaimmillaan esimerkiksi joukkorahoituksella bisnesideaansa rahaa keräävät yrittäjät saavat rahoituksen avulla ideansa kukoistamaan ja sitä kautta yrityksen kasvuun. Silloin saattavat aueta helpommin myös muut rahahanat.

”Voihan joukkorahoituksesta alkunsa saanut yritys vaikka listautua jossain vaiheessa pörssiin ja luoda siten vaurautta ja työtä”, Johanna Palin pohtii joukkorahoituksen roolia.

Yritysrahoituksen toimintaedellytyksiä voitaisiin parantaa melko yksinkertaisilla toimenpiteillä. Esimerkkinä pörssilistautumisiin liittyvän esitedirektiivin uudelleenarviointi. Esitedirektiivissä määritellään tarkoin, millainen esittelydokumentti listautuvan yrityksen on itsestään tuotettava. Nykyisin direktiivin mukainen esite on puhelinluettelon paksuinen. Sen laatimista voi jo pitää pörssilistautumisen kynnyksenä.