Muutoksia tulossa sähköistä tunnistamista käyttäville yrityksille

Tupas-tunnistuspalvelua käyttävät yritykset ja yhteisöt joutuvat tekemään muutoksia tietojärjestelmiinsä, jos haluavat jatkossa käyttää vahvan sähköisen tunnistamisen palvelua. Muutos johtuu EU-sääntelyn tuomista muutostarpeista. Muutokset on tehtävä syyskuuhun 2019 mennessä. Kuluttajien verkkopankkitunnistautumiseen muutos ei vaikuta.

​Muutokset tunnistamisen palveluissa johtuvat EU-sääntelystä. EU:n eIDAS-asetuksen tavoitteena on lisätä sähköisten välineiden tarjontaa, joilla on mahdollista tunnistautua julkishallinnon palveluissa koko EU:n alueella. Suomessa tämä muutos on ulotettu koskemaan myös yksityisissä palveluissa tapahtuvaa vahvaa sähköistä tunnistamista. Tavoitteena on myös lisätä kilpailua vahvan sähköisen tunnistamisen markkinoilla.

Suomessa on muutoksen myötä perustettu kansallinen luottamusverkosto. Luottamusverkoston tavoitteena on taata ihmisten turvallinen tunnistautuminen verkossa myös jatkossa. Luottamusverkoston muodostavat Viestintävirastossa rekisteröityneet vahvoja sähköisiä tunnistuspalveluita tarjoavat yritykset, joista kansalaisille tutuimpia ovat pankit ja teleoperaattorit. Vahvoja sähköisiä tunnistuspalveluita tarjoavat yritykset päättävät itse osallistumisestaan luottamusverkostoon. Pankit ovat olleet mukana kehitystyössä ja ovat jatkossakin aktiivisia toimijoita tunnistusmarkkinoilla. Viestintävirasto on julkaissut uutisen tulevista muutoksista.

Muutoksen seurauksena yritykset ja yhteisöt, jotka käyttävät verkkopalveluissaan vahvaa sähköistä tunnistautumista – esimerkiksi pankkitunnuksilla tunnistautumiseen Veikkauksen sivuilla – joutuvat tekemään teknisiä muutoksia.

Kuluttajien asiointiin omassa pankissa muutos ei vaikuta. Pankkien verkkopankkipalvelut ovat tunnistautumista koskevan sääntelyn ulkopuolella, sillä tunnistuslakia ei sovelleta tunnistusvälineen tarjoajan omiin palveluihin. Tällä muutoksella ei ole myöskään vaikutuksia tunnistusvälineisiin, kuten pankkien avainlukulistoihin. Avainlukulistoista on kuitenkin vähitellen aika ajamassa ohi ja perinteisten tunnistusvälineiden rinnalle on tulossa uusia sähköisiä ratkaisuja, kuten mobiilisovelluksia ja tunnuslukulaitteita.

Kysymyksiä ja vastauksia sähköisen tunnistamisen muutoksesta