Muuttuvat sääolot tuovat tulvia taajamiin, Suomi varautumisessa muita Pohjoismaita jäljessä

​​Ilmaston lämpenemisestä johtuvien rankkasateiden aiheuttamat tulvat ovat lisääntyneet Pohjoismaissa viimeisen kymmenen vuoden aikana selvästi. Asia käy ilmi pohjoismaisten vakuutusyhtiöiden keskusliittojen julkaisemasta raportista. Äkilliset rankkasateet ja keväiset sulamisvedet uhkaavat erityisesti tiiviisti asutettuja taajamia. Muissa Pohjoismaissa lisääntyneisiin sademääriin ja niiden aiheuttamiin vahinkoihin rakennetuilla alueilla on herätty huomattavasti Suomea aiemmin.

​Yhteispohjoismaisessa raportissa (Weather related damage in the Nordic countries – from an insurance perspective) on vertailtu eri maiden varautumista äkillisten sateiden aiheuttamiin uhkiin. Raportissa luotiin myös silmäys tulvista ja sateista viime vuosina aiheutuneisiin vahinkoihin.

”Suomessa huomiota pitäisi kiinnittää erityisesti hulevesien aiheuttamaan uhkaan”, sanoo suomalaisia vakuutusyhtiöitä selvityksessä edustaneen Finanssialan Keskusliiton (FK) varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari. Hulevesillä tarkoitetaan sade- ja sulamisvesiä sekä muita pintavesiä, jotka on johdettava pois viemäreiden tai ojien kautta. Kiinteistöjen omistajien on johdettava hulevedet omilta kiinteistöiltään kuntien ylläpitämiin viemäreihin tai muualle niin, että ne eivät aiheuta muille haittaa. ”Kunnille taas on annettu muutama vuosi aikaa järjestää yksityisiltä kiinteistöiltä tuleville hulevesille riittävän hyvät viemärit ja ojat. Kuntien on otettava vastuunsa nyt vakavasti, sillä muuten niille tulee kiire”, Kivisaari jatkaa.

Äkillisiin tulviin varautumisen tulee tapahtua kaikilla tasoilla, sillä tulvan yllättäessä on myöhäistä toimia. Esimerkiksi vuonna 2007 Poriin iski raju kaatosade, joka aiheutti kolmessa tunnissa noin 20 miljoonan euron vahingot. Näistä vakuutusyhtiöt korvasivat 8 miljoonaa euroa. ”Porin esimerkki osoittaa, että rankkasateiden varalta olisi hyvä olla olemassa jonkinlainen varoitusjärjestelmä. Ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset tulee ottaa myös Suomessa vakavasti, sillä ilmiöstä aiheutuu vaikeasti ennustettavia muutoksia Suomen sääoloihin”, Kivisaari sanoo.

Finanssialan Keskusliitto on jo toiminut hulevesiongelmien ratkaisemiseksi. Tänä keväänä päättyi monivuotinen hanke rankkasade-ennusteiden tarkentamiseksi (RAVAKE eli Heavy Rainfall Warning Process), jossa FK oli mukana. Tuloksilla voidaan parantaa varautumista äkillisiin tapahtumiin ja vähentää vahinkoja.

Nyt julkaistu englanninkielinen yhteispohjoismainen raportti on saatavilla kokonaisuudessaan Finanssialan Keskusliiton sivuilta.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat