Myös virtuaalivaluuttojen tarjoajat rahanpesuvalvonnan piiriin

Finanssiala ry on tyytyväinen toukokuun alusta voimaan tulleisiin rahanpesulain muutokseen ja lakiin virtuaalivaluutan tarjoamisesta. Lainmuutosten myötä virtuaalivaluutan tarjoajat tulivat rahanpesulain velvoitteiden piiriin ja niille asetettiin velvollisuus ilmoittautua Finanssivalvonnan ylläpitämään rekisteriin virtuaalivaluutan tarjoajista. Muutokset perustuvat EU:n viidenteen rahanpesudirektiiviin.

Jatkossa virtuaalivaluutan liikkeeseenlaskun, vaihtopalvelun tai lompakkopalvelun tarjoaminen on sallittua vain rekisteröidyille palveluntarjoajille. Uusien toimijoiden osalta rekisteröityminen on toiminnan aloittamisen edellytys. Ennen lain voimaantuloa aloittaneiden palvelujentarjoajien on rekisteröidyttävä marraskuun 2019 alkuun mennessä.

”Perinteisten toimijoiden, kuten pankkien, tulee tuntea asiakkaansa ja tarkkailla aktiivisesti mahdollisia rahanpesuyrityksiä. On hyvä, että virtuaalivaluuttatoimijat saatetaan samalle viivalle”, toteaa Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Mika Linna.

Rahanpesun torjunta on yksi Finanssiala ry:n tärkeimmistä teemoista. Finanssiala toivoo, että hallitusohjelmassa päätetään uusista keinoista rahanpesun torjunnassa, esimerkiksi parannetaan viranomaisten ja finanssialan yhteistyötä ja vahvistetaan valvontaa ja viranomaisten resursseja.