Naiset välttävät isoja riskejä sijoituksissaan

Miehet ovat selvästi naisia kiinnostuneempia etenkin sijoitusrahastoihin ja pörssiosakkeisiin sijoittamisesta, selviää Finanssiala ry:n Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat -tutkimuksesta. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun pro gradu -tutkimuksessa kysyttiin naissijoittajilta, miten he näkevät oman sijoittamisensa. Tiivistettynä naiset sijoittavat velvollisuudentunnosta ja välttävät korkeita riskejä.

Sijoittajina naiset ovat tyypillisesti rationaalisia ja konservatiivisia, kiteyttää Terhi Piilonen pro gradu -tutkielmassaan. Piirosen mukaan naisilla on usein vähemmän tietoa sijoittamisesta sekä alhaisempi motivaatio opetella siihen liittyviä asioita. Tutkimuksessa syvähaastateltiin kymmentä suomalaista naissijoittajaa.

Määrällisesti naisten sijoittaminen on lähellä miesten tasoa: S-Pankin tammikuisessa selvityksessä naisten osuus kaikista rahastosijoituksista Suomessa oli viime vuoden lopussa 42 prosenttia. Naisten alhaisempi halu ottaa riskejä näkyi myös S-pankin selvityksessä. Miehistä 13 prosenttia sijoitti korkeariskisiin rahastoihin, naisista vain 7 prosenttia. Suurin osa sekä mies- että naisrahastosijoittajista sijoittaa keskisuuren riskin rahastoihin.

Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat -tutkimuksen mukaan miehet ovat naisia kiinnostuneempia sijoittamaan vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin ja muihin säästö- ja sijoitusvakuutuksiin sekä maa- ja metsäomaisuuteen. Tilisäästäminen kiinnostaa yhtä lailla kumpaakin sukupuolta.

Naiset ja miehet säästäjinä ja sijoittajina

Piilosen mukaan tärkeimmät sijoittamisen motiivit naisille ovat yhteiskunnallinen velvollisuus laittaa rahat poikimaan ja muista ihmisistä huolehtiminen.

Piilosen haastatteluissa myös ilmeni, että naiset arvostava sijoitusmaailman yksityisyyttä. Sijoitusmarkkinat eivät kyseenalaista sijoittajaa tai kohtele naisia ja miehiä eri tavalla. Haastatellut naiset siis kokivat sijoitusmaailman paikaksi, jossa olla vapaa ulkopuolisista paineista.

Linkki Piilosen pro gradu -tutkielmaan.