Naisten ja miesten määrät finanssialalla tasoittuvat pikkuhiljaa – esimiehistä puolet naisia

Finanssialan asiakaspalvelua hoidetaan koko ajan enemmän etänä. Kuva: Shutterstock.com

Finanssialan suorittavat työntekijät ovat olleet perinteisesti naisia, mutta miesten osuus on trendinomaisesti nousemassa. Nykyisin kolme neljästä suorittavan portaan työntekijästä on naisia, kun vuosituhannen alussa naisten osuus oli noin 85 prosenttia. Johtotasolla naisia on reilut 40 prosenttia, esimiehissä sukupuolijakauma on tasan miesten ja naisten kesken.

​Tiedot käyvät ilmi finanssialan työtä kuvaavasta Töissä finanssialalla 2020 -tietopaketista. Se on kooste, johon on koottu finanssialan henkilöstön työhön ja osaamiseen liittyviä asioita. Kooste sisältää osia Finanssiala ry:n tekemistä tutkimuksista ja selvityksistä. Koosteessa on hyödynnetty myös käytettävissä olevia tilastoja ja muita julkisia aineistoja.

Finanssiala on palveluala, jossa työskentelee noin 36 000 henkilöä. Tästä noin 26 000 on rahoitusalalla ja noin 10 000 vakuutusalalla. Alalla naisten osuus on 64 prosenttia ja miesten 36 prosenttia. Alaa on viime vuosina ravistellut lisääntynyt sääntely, työn muutos ja tekninen kehitys.

Kaupallinen koulutus on alalla yleisin, mutta yhä enemmän palkataan myös juristeja sekä tietotekniikan ja datan käsittelyn osaajia. Tulevaisuudessa data- ja IT-puolen osaajien määrä kasvaa, ja asiakaspalveluosaajien tarve korostunee.

Alan työn muuttuminen on ollut seurausta toimialarakenteen ja asiakastarpeiden muuttumisesta. Asiakkaille tärkeimmät palveluntarjoajan valintakriteerit ovat palvelun hinta, luotettavuus ja verkkoasioinnin turvallisuus. Lisäksi yhdeksän kymmenestä asiakkaasta haluaa saada verkkopalvelun lisäksi tarvittaessa henkilökohtaista palvelua.

Ala tarvitsee yhä monipuolisempaa ja erilaista osaajaa. Tätä on ennakoitu alalla työskentelevien kyselyllä, jossa piti valita viisi tärkeintä finanssityössä tarvittavaa taitoa. Esille nousi muun muassa itsensä johtaminen sekä sosiaaliset ja digitalisaation liittyvät taidot.

Alalla maksetaan kilpailukykyisiä palkkoja

Työehtosopimuksista sovitaan yhä enemmän yrityskohtaisesti ja alan palkkaus on kilpailukykyinen. Varsinkin tulospalkkiota saaneiden osuus alalla on huomattava. Rahoitusalan säännöllisen työajan keskiansiot ovat hyvällä tasolla verrattuna moniin muihin toimialoihin. Rahoitusalalla ansioiden keskiarvo on 4 446 €/kk ja mediaani 3 730 €/kk. Rahoitusalalla tulospalkkiota saaneiden osuus on noin puolet henkilöstöstä, ja vastaava määrä vakuutusalalla on yli kolme neljästä.

T-Median tekemän työnantajakuvatutkimuksen mukaan teknisen ja kaupallisen alan osaajat sekä kaupallisen alan opiskelijat näkevät hyvien etenemismahdollisuuksien, hyvän palkkatason ja mielenkiintoisten työtehtävien kuvaavan finanssialaa.

”Alalla on tarjolla mielenkiintoisia työtehtäviä. Alalla myös viihdytään hyvin, sillä tyypillisesti työurat finanssialalla ovat yli vuosikymmenen mittaisia”, sanoo Finanssiala ry:n kehitysjohtaja Katja Repo.

Finanssiala kykeni työllistämään koronasta huolimatta kesätyöntekijöitä erilaisin etäjärjestelyin lähes viime vuoden tapaan.