Näkökulmia kansainvälisiin finanssimarkkinoihin

Finanssialan Keskusliiton tuore Näkökulmia kansainvälisiin finanssimarkkinoihin -julkaisu kokoaa seitsemän HAAGA-HELIAN tradenomiopiskelijan opinnäytetyötä yhteen tiiviiksi tietopaketiksi. Jokaiseen opinnäytetyöhön on liitetty myös finanssialan näkemys aiheen merkityksestä alalle.

Vuoden 2012 aikana toteutettu hanke kokosi yhteen HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja opettajia sekä Finanssialan Keskusliiton asiantuntijoita pohtimaan suomalaisen finanssialan ominaispiirteitä sekä sitä, miten ne poikkeavat muista maista.

”Opinnäytetyö-projekti on hyvä esimerkki koulutuksen ja työelämän yhteistyöstä. Ala saa uutta tietoa markkinoista ja koulutus saadaan lähemmäksi työelämän tarpeita. Lisäksi tätä kautta opiskelijat tutustuvat mahdollisesti myös tuleviin työtehtäviinsä”, tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen Finanssialan Keskusliitosta kertoo.

”Opinnäytetöihin liittyvä teemaryhmätyöskentely on HAAGA-HELIAn menestyksekäs toimintamalli yhdistää samasta teemasta kiinnostuneet opiskelijat, opettajat ja yhteistyökumppanit tutkimaan ja kehittämään korkeakoulua sekä työelämää paremmin palvelevaa tietoa, osaamista ja uusia ratkaisuja. On myös tärkeää, että opiskelijat pääsevät tekemään käytännönläheisiä opinnäytetöitä”, yliopettaja Annika Sandström HAAGA-HELIAsta sanoo.

Lisätietoja:
Tarja Kallonen, tutkimuspäällikkö, Finanssialan Keskusliitto, puh. 020 793 426
Annika Sandström, yliopettaja, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, puh. 050 590 2295