Navetta- ja sikalapalot kuriin uudella asetuksella

Maatilojen paloturvallisuus paranee elokuun alussa voimaan astuvalla ministeriön asetuksella, joka koskee tuettavan maatilarakentamisen paloturvallisuutta. Paloturvallisuusmääräykset eivät ole pysyneet maatilojen tuotantorakennusten koon kasvun perässä. Uudessa asetuksessa kiinnitetään erityishuomiota sähköpalojen torjuntaan, alkavan palon nopeaan havaitsemiseen sekä omatoimiseen varautumiseen.

”Vakuutusala on uuteen asetukseen tyytyväinen, sillä nyt kiinnitetään huomiota juuri niihin tekijöihin, jotka ovat viime vuosina aiheuttaneet eniten maatilojen suurpaloja”, sanoo Finanssialan Keskusliiton vahingontorjuntapäällikkö Seppo Pekurinen. Jopa 60 prosenttia maatilojen tulipaloista on sähköpaloja. Elokuun alusta lähtien maatilojen pelastussuunnitelmassa on esitettävä sähkölaitteiden tarkastus-, huolto-, ja kunnossapito-ohjelma. Säännölliset tarkastukset ja huollot sähkölaitteille ennaltaehkäisevät sähköpaloja merkittävästi. ”Maatilojen tuotantorakennuksissa sähköpaloja syntyy helposti, sillä ilmassa on paljon pölyä ja muita epäpuhtauksia, jotka kertyvät sähkölaitteisiin aiheuttaen palovaaran. Lisäksi laitteet ovat kovalla käytöllä ja kuluvat nopeasti”, kertoo Pekurinen. ”Tämän vuoksi vakuutusala suosittelee sähkötarkastuksia suurilla maatiloilla viiden vuoden välein.”

Viime vuonna paloi 3500 sikaa

Maatilojen paloturvallisuudessa on parantamisen varaa. Pelkästään viime vuoden aikana Suomessa paloi elävältä yli 3500 sikaa suurissa sikalapaloissa. Uudessa Maa- ja metsätalousministeriön antamassa asetuksessa kiinnitetään huomiota tulipalon entistä nopeampaan havaitsemiseen. Kotieläinrakennuksiin on asennettava maatilakäyttöön sopiva savuun reagoiva palovaroitinjärjestelmä. Myös sille on laadittava kunnossapito-ohjelma. Moni viime vuosien sikala-, navetta-, tai muu kotieläinrakennuksen tulipalo on saanut alkunsa ilmanvaihtokanavia pitkin ullakolle levinneistä palonaluista. Tähän vaivaan asetus pureutuu määräämällä palo-osastointia myös kotieläinrakennusten ullakoille.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat