Neuvottelukunta kehittää avoimuusrekisteriä – puheenjohtajaksi Tuomo Yli-Huttula

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Edunvalvontafoorumin puheenjohtaja Tuomo Yli-Huttula, joka työskentelee johtajana Finanssiala ry:ssä. Kuva: Jukka Rapo
  • Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on nimittänyt vuonna 2024 käyttöön otettavalle avoimuusrekisterille kolmivuotisen neuvottelukunnan.
  • Avoimuusrekisteriin on vuodesta 2024 lähtien ilmoitettava eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvasta vaikuttamistoiminnasta.
  • Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Edunvalvontafoorumin puheenjohtaja Tuomo Yli-Huttula, joka työskentelee johtajana Finanssiala ry:ssä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on nimittänyt vuonna 2024 käyttöön otettavalle avoimuusrekisterille ensimmäisen kolmivuotisen neuvottelukunnan. Neuvottelukunta edustaa laajasti rekisterin eri käyttäjiä, ja siihen kuuluu ilmoitusvelvollisten edustajia, tutkijoita ja viranomaisia.

Neuvottelukunta seuraa avoimuusrekisterin toimintaa, tekee aloitteita sen kehittämiseksi, toimii virallisena yhteistyöelimenä sidosryhmille sekä laatii ja ylläpitää hyvää edunvalvontaa koskevia suosituksia.

”Avoimuusrekisterin ensimmäisinä vuosina pidän tärkeimpänä, että vaikuttamistyötä tekevät tahot ymmärtävät rekisterin merkityksen ja saavat tarvitsemansa opastuksen ja neuvoja sen käyttöön. Avoimuusrekisteristä on varmasti hyötyä kaikille vaikuttajajärjestöille ja yrityksille, sillä se arkipäiväistää vaikuttamistyötä eli lobbausta”, sanoo neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittu Tuomo Yli-Huttula.

Yli-Huttula toimii yritysten ja yhteisöjen edunvalvontatehtävissä työskentelevien ammattilaisten keskustelufoorumin, Edunvalvontafoorumin puheenjohtajana. Hän työskentelee Finanssiala ry:ssä viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaavana johtajana.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan