Nordealle kunniamaininta vuoden talousosaamisen edistäjänä – Takuusäätiölle pääpalkinto

Nordean yhteiskuntavastuutyö on jo vuosia keskittynyt talousosaamisen edistämiseen. Palkintoa olivat vastaanottamassa Nordean talous- ja yrittäjyysosaamisen yhteiskuntavastuutiimin jäsenet Marko Nieminen, Pirjo Kuusela, Ulla Timgren ja Kati Kemell.
  • Nordea on palkittu kunniamaininnalla vuoden talousosaamisen edistäjänä.
  • Varsinaisen pääpalkinnon talousosaamisen edistämisestä sai Takuusäätiö.
  • Talousosaamisen edistäjän palkinnot jakoi oikeusministeriö ja talousosaamisen toimijaverkosto. Oikeusministeriö koordinoi Suomen kansallista talousosaamisen strategiaa. Palkinto jaettiin ensi kertaa.

Vuoden 2023 talousosaamisen edistäjäksi on valittu Takuusäätiö. Ehdotuksia talousosaamisen palkinnon saajaksi tuli peräti 36 kappaletta.

Palkintoperustelujen mukaan Takuusäätiö on pitkän toimintansa aikana monipuolisesti edistänyt suomalaisten talousosaamista, ennaltaehkäissyt ylivelkaantumista ja auttanut ylivelkatilanteen ratkaisussa. Säätiön työ on ollut ennakkoluulotonta ja innovatiivista. Säätiön talousosaamista edistäviä hankkeita ovat muun muassa Palkka haltuun, Kestävät talouspolut, Kotouttavat taloustaidot sekä oman talouden seurantaväline Penno.

Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantzar oli yllättynyt Takuusäätiön saamasta tunnustuksesta ja piti sitä palkintona paitsi koko talolle, myös lukuisille yhteistyökumppaneille, joiden kanssa Takuusäätiö on kolmannesvuosisataisen toimintansa ajan edistänyt suomalaisten taloustaitoja.

Nordeassa työaikaa voi käyttää vapaaehtoistyöhön

Nordean kunniamaininnan perusteluiksi mainitaan eri-ikäisten talousosaamisen ja yrittäjätaitojen pitkäjänteinen vahvistaminen. Nordea on muun muassa luonut Oman talouden eväät -työpajat ja ollut tuottamassa koululaisille Taloussankari-peliä ja -kilpailua, tukenut kumppanitahona sekä Vamos-taloustaitohanketta että Yrityskylä-konseptia niiden ensi metreistä alkaen, sekä järjestänyt työpajoja maahanmuuttajien taloustaitojen vahvistamiseksi. 

Nordeassa työntekijät voivat käyttää vuosittain kaksi päivää työajastaan vapaaehtoistyöhön, jolla tuetaan talous- ja yrittäjyystaitojen vahvistamista.

”Haluan muistuttaa, että pankkisektori tekee merkittävää työtä taloustaitojen eteen yhteiskunnassa. Viime vuonna 800 nordealaista opetti taloustaitoja Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin ala- ja yläkouluihin suunnatuissa Yrityskylissä. Me olemme esimerkiksi avanneet seniorilinjan, jossa tuetaan iäkkäitä pankkiasioinnissa sekä Jodel-kanavan nuorille, jossa voi nimettömänä kysyä pankkiasioista. Kysyjiä on tuhansia”, sanoi palkintoa Nordean puolesta vastaanotttanut Nordean Head of Community & Employee Engagement Pirjo Kuusela.

Kuusela myös painotti palkintopuheessaan pankkien päivittäin asiakaskohtaamisissa tekemän neuvontatyön merkitystä tavallisten kansalaisten talousosaamisen parantamisessa.

Talousosaamisen edistäjän tunnustuspalkinto jaetaan jatkossa vuosittain. Se voidaan myöntää organisaatiolle, henkilölle, hankkeelle tai muulle talousosaamista edistävälle työlle.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan