Nousevat kustannukset voisivat jopa vähentää julkisuutta

Mikäli suomalaisille arvopaperikeskusmarkkinoille ei synny tervettä kilpailua, maalaa Ålandsbankenin Päivi Kuitunen synkän kuvan kustannuskierteestä, joka ajaisi maksajia pois. Sen seurauksena suomalainen osakejulkisuus voisi jopa heikentyä.

​Arvopaperikeskusasetus ja vuosien 2015 – 2017 kuluessa vaiheittain käyttöön otettava Euroopan keskuspankin TARGET2 Securities (jatkossa T2S) -selvitysalusta antavat arvopaperien säilyttäjäpankeille mahdollisuuden valita, minkä arvopaperikeskuksen palveluja ne tahtovat ostaa.

”Kun arvopaperikeskuspalvelun kustannus Suomessa nousee, voisivat Suomessa toimivat kansainväliset pankit siirtää T2S:n ja arvopaperikeskusasetuksen myötä arvopaperikeskusasiakkuutensa kokonaan toiseen halvempaan maahan, vaikkapa Belgiaan tai Ruotsiin. Silloin suomalaiselle järjestelmälle, jonka kulut ovat kiinteät, jäisi entistä vähemmän maksajia – ja ne maksajat olisivat pieniä”, projektipäällikkö Päivi Kuitunen Ålandsbankenista toteaa.

Kun maksajien määrä vähenisi, nousisivat arvopaperikeskuskulut kaikilla – myös niillä pörssiyhtiöillä, jotka ovat laskeneet osakkeensa liikkeelle suomalaisen arvopaperikeskuksen kautta. ”Periaatteessa olisi mahdollista, että ruotsalaiset pörssiyhtiöt siirtäisivät Suomessa liikkeelle lasketun osakekantansa hallinnoinnin lahden taakse halvempien kulujen perässä. Silloin ne poistuisivat nykymallisen suomalaisen osakkeiden yleisöjulkisuuden piiristä kokonaan”, Kuitunen havainnollistaa.

Arvopaperikeskuspalveluiden avaamisesta kilpailulle ei pidä vetää yhtäläisyysmerkkejä kaventuvaan osakkeiden yleisöjulkisuuteen. Finanssialan ehdottamalla Patentti- ja rekisterihallituksen yhteyteen perustettavalla julkisella omistajarekisterillä suomalaisen omistuksen yleisöjulkisuus voitaisiin turvata myös kilpailun avauduttua.

Suomalaisille sijoittajille säilytyspalveluita hallintarekisterin kautta tarjoavat pankit voitaisiin velvoittaa liittymään rekisteriin. Finanssialan erillisiin kyselyihin perustuvalla mallilla (on-demand -malli) julkisesta rekisteristä saataisiin ajantasainen. Kilpailullisiin markkinoihin siirryttäisiin hallitusti viranomaisten tiedonsaanti ja omistuksen yleisöjulkisuus turvaten.