Nuoret eduskuntavaaliehdokkaat: Ei eläketuottoja verolle

Finanssiala ry:n yhteiskuntasuhteiden asiantuntija Elisa Gebhard laittoi nuoret ehdokkaat tenttiin ja kysyi heiltä muun muassa eläkevarojen ja sijoitusrahastojen verotuksesta. FA järjesti helmikuussa keskustelutilaisuuden siitä, miten suomalaisia voitaisiin kannustaa paremmin sijoittamaan. Gebhard pyrkii itsekin eduskuntaan SDP:n listoilta.

Ainakin yhdestä asiasta kaikki haastatellut olivat yhtä mieltä: eläketuottojen verollepano ei ole hyvä idea.

”Työeläkemaksut ovat jo viisinkertaistuneet järjestelmän perustamisvaiheesta. Olisi erittäin haitallista työllisyyden kannalta, jos eläkemaksuja jouduttaisiin korottamaan”, perustelee Vihreiden Mikko Kiesiläinen.

Kokoomuksen Henrik Vuornos tyrmää myös eläkevarojen verollepanon. Hän kritisoi myös ajatusta sijoitusrahastojen verottamisesta. Kaksinkertaista verotusta tulee välttää.

”Jos suomalaisia sijoitusrahastoja verotetaan kaksinkertaisesti, niin kohta ei enää ole suomalaisia sijoitusrahastoja”, Vuornos lataa.

Keskustan Antti Siika-aho kritisoi eläketuottojen ja sijoitusrahastojen verollepanoa lyhytjänteiseksi ajatteluksi. Sijoittamisen verottaminen kaipaisi hänen mukaansa muutenkin remonttia.

”Verotuksen rakenteen tulee olla pitkäjänteistä ja sen tulee tuoda varmuutta tavalliselle sijoittajalle”, Siika-aho sanoo.

Gebhard toteaa, että väestön ikääntyminen tuo paineita työeläkejärjestelmään. Siksi järjestelmään ei missään tapauksessa tule luoda uusia verorasituksia.

”On yhteinen tavoite, että kannustetaan suomalaisia säästämään. Säästöt tasapainottavat velkaantumista. Toki vielä tärkeämpää on, että ihmisillä on rahaa säästettäväksi.”