Nuorilla ei uskoa yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin

Vanhempien tulotaso vaikuttaa suomalaisten nuorten unelmointiin ja näkemyksiin mahdollisuuksistaan toteuttaa unelmiaan. Pienituloisten vanhempien perheissä on suurituloisen perheen nuoria yli
kaksi kertaa enemmän nuoria, jotka eivät usko unelmiensa toteutuvan tai joilla ei ole suunnitelmaa unelmien toteuttamiseksi. Tieto käy ilmi Danske Bankin tutkimuksesta.

​Perheiden taloustilanteen lisäksi esteenä nuorten unelmien tavoittelussa nousee kotoa tulevan tuen ja kannustuksen puute. Erittäin huolestuttava havainto selvityksessä oli se, että lähes joka kymmenes nuori kokee, että nuorten oma rohkeus ja henkiset resurssit eivät riitä unelmien toteuttamiseen.

Danske Bank teki kyselytutkimukseen pohjautuvan Elä nyt! -nuorisotutkimusraportin nuorten unelmista. Tutkimuksen toteutti Aula Research Oy.

Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvistin mukaan on hälyttävää, että kyselyn mukaan vain neljäsosa nuorista uskoo kaikilla nuorilla olevan yhtä suuret mahdollisuudet toteuttaa unelmiaan.

Nuoret ovat eri taustatekijöistä – sukupuolesta, iästä, koulutusasteesta sekä omasta ja vanhempien tulotasosta – riippumatta varsin yksimielisiä siitä, että Suomen taloudellinen tilanne heikentää nuorten mahdollisuuksia toteuttaa unelmiaan. Kyselyyn vastanneista nuorista peräti 67 % on täysin tai jokseenkin tätä mieltä.

”Kriittisen arvion taustalla saattaa vaikuttaa ”menetetty vuosikymmen”. Taloudellinen taantuma varmasti näkyi ja tuntui monien kyselyyn vastanneiden lapsuudessa, eikä nuorilla välttämättä ole mielikuvia juuri muista kuin huonoista uutisista. Nyt, kun taantumasta on vihdoin noustu ja taloudellinen tilanne on monissa perheissä aiempaa parempi, voitaisiinkin uskaltaa olla aiempaa toiveikkaampia tulevaisuuden suhteen”, sanoo Appelqvist.