Nuorten talouskasvatus kytkettävä paremmin tähän päivään

Uudet sähköiset toimintatavat talousasioiden hoitamisessa, sopimusten tekeminen ja ymmärtäminen sekä luoton hakeminen muualta kuin pankeista näkyvät puutteellisesti nuorille suunnatussa taloudellisessa oppi- ja valistusmateriaalissa. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisusta, jossa tutkittiin nuorille 15–20-vuotiaille suunnattua taloudellisen osaamisen oppi- ja valistusmateriaalia.

Päivittäistalouden hallinta on esillä peruskoulun oppikirjoissa ja erilaisissa verkkomateriaaleissa. Yleisimmin käsitellään tulojen ja menojen tasapainoa, budjetin laatimista, osto- ja maksutapoja sekä laskujen hoitoa. Laskujen maksamatta jättämisen seuraukset esitetään materiaaleissa yleisesti. Finanssituotteista tuodaan esille päivittäin käytettävät maksuvälineet sekä luotot. Sijoittaminen ja niihin liittyvien tuotteiden käsittely keskittyy lukion taloustieteen oppikirjoihin. Vakuutuksia käydään läpi vain muutamassa materiaalissa.

Kuluttajatutkimuskeskuksen tuore tutkimus liittyy hankkeeseen, jonka tavoitteena on edistää nuorten talousosaamista. Toimijat, kanavat ja tavat nuorten taloudellisen osaamisen edistämisessä on Tekesin, Kuluttajatutkimuskeskuksen, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun, Finanssialan Keskusliiton, Pörssisäätiön, Suomen Pankin, Tapiolan ja Turvan rahoittama tutkimushanke. Lisäksi hankkeeseen osallistuvat asiantuntijapanostuksella Finanssivalvonta, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Taloudellinen tiedotustoimisto.

Lue tiedote kokonaisuudessaan Kuluttajatutkimuskeskuksen verkkosivuilta.