Nurmijärvi sai sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon

Nurmijärven kunnan kehittämä Turvallinen Toukokuu -toimintamalli on palkittu sosiaali-
ja terveysalan turvallisuuspalkinnolla. Myöntämisen perusteena
pidettiin pitkäaikaista ja suunnitelmallista toimintaa eri
turvallisuusyhteistyötahojen kanssa, kertoo palkinnon myöntäjä
tiedotteessaan

​Turvallisuuspalkinnot myönnetään esimerkillisestä onnettomuuksien ehkäisytyöstä, tapahtumasta tai toiminnasta, jolla on estetty tai rajoitettu vahinkojen määrää, ansiokkaasta toiminnasta sosiaali- ja terveysalan turvallisuuden kehittämiseksi tai alan turvallisuutta edistävän laitteen, toimintatavan tai vastaavan kehittämisestä. Palkintoja on jaettu vuodesta 2005 alkaen.

Palkintolautakunnan mukaan Nurmijärven toimintamallissa korostuu hienosti pelastuslain edellyttämä omatoiminen varautuminen ja pitkän aikavälin suunnittelu sekä toiminnan vaikuttavuuden arviointi. Turvallinen Toukokuu on Nurmijärven kunnan sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yhteinen koulutusmalli.

Tunnustuspalkinto Ilona Nurmi-Lüthjelle

Lisäksi palkintolautakunta myönsi Turvallisuuden tunnustuspalkinnon Ilona Nurmi-Lüthjelle hänen pitkästä työurastaan tapaturmien ehkäisyssä sosiaali- ja terveysalalla. Nurmi-Lüthje on yksi iäkkäiden kaatumistapaturmien ehkäisyn suomalaisia ”vahvoja nimiä”, joka on toiminut aktiivisesti kouluttajana sekä osallistunut kansalaisille ja ammattilaisille suunnattujen oppaiden kirjoittamiseen. Hän johtaa Kouvolassa toimivan START-tapaturmien ja väkivallan ehkäisykeskusta.

Turvallisuuspalkinnot luovutettiin Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusfoorumissa Turussa 15. toukokuuta. Palkintojen taustalla ovat sosiaali- ja terveysministeriö, aluehallintovirastot, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL, Suomen Palopäällystöliitto ja SPEK-ryhmä.