Odotukset yritysten luotonkysynnän kehityksestä parantuneet

Finanssialan Keskusliiton tuoreen Pankkibarometrin mukaan pankinjohtajien odotukset yritysten tulevasta luotonkysynnästä ovat kohentuneet edellisestä kyselystä. Kysynnän arvioidaan kuitenkin olevan edelleen sekä vuodentakaista tilannetta että pitkäaikaista keskiarvoa heikompaa.

Kotitalouksien lainakysynnän odotetaan pysyvän laimeana. Etenkin oman asunnon hankintaa varten otettujen lainojen kysyntä on vaisua. Barometrikysely IV/2013 tehtiin marras-joulukuun vaihteessa. Kotitalouksien luotonkysyntä on heikentynyt selvästi vuoden 2013 aikana viime vuoteen verrattuna. ”Historiallisen matalat korot eivät yksinään jaksa kannatella kotitalouksien luotonkysyntää epävarmassa taloustilanteessa. Positiivista tuloksissa on se, että pankinjohtajat arvioivat oman asunnon remontointiin otettavien lainojen kysynnän hieman piristyvän”, sanoo analyytikko Elina Salminen Finanssialan Keskusliitosta.

Osakesijoitukset vuoden 2013 kotitalouksien suosikki

Laimeasta luotonkysynnästä huolimatta kotitalouksien sijoitushalukkuuden arvioidaan parantuneen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kaikkein suosituimmat sijoitusmuodot ovat olleet osakkeet ja osakerahastot, jotka ovat kehittyneet hyvin suotuisasti vuoden 2013 aikana. Sen sijaan talletusten suosio sijoituskohteena on edelleen vähenemässä.

Yritysten rahoituksen kysyntä keskittyy käyttöpääoman tarpeisiin

Yritykset eivät juuri kysy rahoitusta investointeja varten. Pankinjohtajista aikaisempaa harvempi uskoo kuitenkaan investointirahoituskysynnän heikkenevän edelleen. Rahoituksen kysyntä keskittyy edelleen käyttöpääoman tarpeisiin ja rahoituksen uudelleenjärjestelyihin.