OECD:n ministerineuvosto hyväksyi suosituksen talousosaamisesta – Suomi valmistelemassa strategiaa

OECD:ssa on keskitytty talousosaamisasioihin jo useita vuosia. Kuva: Shutterstock.com

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n ministerineuvosto on hyväksynyt jäsenmailleen suosituksen talousosaamisen edistämisestä. Suositus sisältää muun muassa kehotteen laatia kansallinen talousosaamisen strategia. Suomen Pankki on parhaillaan laatimassa ehdotusta Suomen talousosaamisstrategiaksi.

​Ministerineuvoston suositus piti sisällään selvät ohjenuorat siitä, millainen talousosaamisstrategian tulisi olla ja millaisia elementtejä sisältää. Suositus kehottaa esimerkiksi ottamaan kaikki talousosaamista edistävät tahot mukaan työhön ja tutkimaan säännöllisesti kansalaisten talousosaamisen tasoa.

Talousosaamisstrategian laadintaa ja sisältöä koskevan suosituksen lisäksi ministerineuvosto suositti jäsenmaitaan myös muihin talousosaamistoimiin:

  1. Tukemaan kansalaistensa kykyä tehdä viisaita päätöksiä säästämisestä, investoinneista ja eläkeikään varautumisesta.
  2. Tukemaan kansalaisten järkevää luotonkäyttöä ja välttämään ylivelkaantumista.
  3. Tukemaan kansalaisten vakuutusosaamista.

Suomessa talousosaamisstrategiaa ollaan parhaillaan valmistelemassa

Suomessa ei ole voimassa olevaa talousosaamisen kansallista strategiaa. Suomen Pankki nimitettiin alkuvuodesta talousosaamisen vastuuviranomaiseksi. Se alkoi valmistella ehdotusta kansalliseksi strategiaksi. Ehdotuksen on määrä olla valmis vuoden loppuun mennessä.

Finanssiala ry on ollut yhtenä sidosryhmänä mukana Suomen Pankin strategiaa pohjustavassa työssä.

”Käytännössä ministerineuvosto suosittelee juuri niitä asioita, joita Suomessa ollaan nyt tekemässä. Tämä on osoitus siitä, että talousosaamiseen ja sen puutteisiin kiinnitetään huomiota myös ympäri maailman eikä vain Suomessa”, sanoo Finanssiala ry:n asiantuntija Jussi Karhunen.

Ministerineuvoston julkilausuma on linjassa OECD:n alaisuudessa vuosia toimineen talousosaamisen kansainvälisen verkoston (INFE, International Network on Financial Education) pitkäaikaisten linjausten kanssa. Se on antanut vuosien varrella jäsenmailleen muun muassa ohjeita siitä, miten kansalliset talousosaamisstrategiat kannattaisi rakentaa.

OECD:n ministerineuvoston hyväksymä suositus talousosaamisesta